SmartEdge

Region Stockholm har beviljats ekonomiskt bidrag från EU:s strukturfondsprogram Interreg Europe för projektet SmartEdge.

Projektet SmartEdge (Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City) pågår fram till år 2022. Projektet stöttar regionala stadskärnor att ställa om mot en mer klimatsmart ekonomi. I Stockholms län fokuserar SmartEdge på klimatsmart utveckling av de regionala stadskärnorna i Stockholmsregionen. Projektet bidrar till länets klimatarbete och till genomförandet av RUFS 2050. Inriktningen är arbete för energieffektivisering i fastigheter.

Internationella organisationer

SmartEdge är ett policyorienterat projekt som främjar klimatsmarta och hållbara lösningar i europeiska stadskärnor utanför de stora citykärnorna. Erfarenhetsutbyte och lärande av goda exempel är viktiga delar i projektet.

Förutom Region Stockholm ingår sju organisationer i regionerna Oslo-Akershus, Barcelona, Brandenburg, Krakow, Milano, och Bukarest. Den totala budgeten är cirka 35 miljoner kronor, varav Region Stockholms del är cirka 2,2 miljoner kronor.

Projektet SmartEdge kommer att sammanfattas och avslutas med en slutkonferens med Region Stockholm som värd.

 

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?