Kraftförsörjning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Samhället är beroende av ett väl fungerande energisystem. Energi- och kraftförsörjningen har blivit en allt viktigare planeringsfråga.

Omställning till mer klimatsmarta lösningar, bland anat inom transporter, har också lett till en stor ökad efterfrågan på el. Länets energiförsörjning har också en stor påverkan på bebyggelseutveckling, transportutveckling och hur regionens tillväxt- och näringsliv kan växa och utvecklas.

Region Stockholm har också stora behov av el- och energiförsörjning för viktiga funktioner, till exempel i form av välfungerande kollektivtrafik och sjukvård.

Elförsörjningen planeras tillsammans

Många samverkar för att planera för det ökade elbehovet bl a Länsstyrelsen i Stockholm, Storsthlm Energikontoret, Stockholms stad och olika nätägare. Region Stockholm samverkar även med de andra regionerna i östra Mellansverige (ÖMS).

Varför planera för elförsörjning?

Region Stockholm har tagit fram ett kunskapunderlag och en checklista för kommunala samhällsplanerare. I kunskapsunderlaget får du som planerare stöd för hur du kan arbeta för en ökad elförsörjning i din kommun. Checklistan är ett konkret verktyg till stöd för hur du kan arbeta med att få in elförsörjningsfrågorna i översiktsplan och detaljplaner.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?