Kraftförsörjning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Samhället är beroende av ett väl fungerande energisystem. Energi- och kraftförsörjningen har blivit en allt viktigare planeringsfråga.

Omställning till mer klimatsmarta lösningar, bl a inom transporter, har också lett till en stor ökad efterfrågan på el. Länets energiförsörjning har också en stor påverkan på bebyggelseutveckling, transportutveckling och hur regionens tillväxt- och näringsliv kan växa och utvecklas.

Region Stockholm har också stora behov av el- och energiförsörjning för viktiga funktioner, bl a i form av väl fungerande kollektivtrafik och sjukvård.

Elförsörjningen planeras tillsammans

Många samverkar för att planera för det ökade elbehovet bl a Länsstyrelsen i Stockholm, Storsthlm Energikontoret, Stockholms stad och olika nätägare. Region Stockholm samverkar även med de andra regionerna i östra Mellansverige (ÖMS).

Varför planera för elförsörjning?

Region Stockholm har tagit fram ett kunskapunderlag och en checklista för kommunala samhällsplanerare. I kunskapsunderlaget får du som planerare stöd för hur du kan arbeta för en ökad elförsörjning i din kommun. Checklistan är ett konkret verktyg till stöd för hur du kan arbeta med att få in elförsörjningsfrågorna i översiktsplan och detaljplaner.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?