Koldioxidbudget

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län tar regelbundet fram en koldioxidbudget för Stockholms län. Nu presenteras resultatet för år 2022.

Anna Westerberg, klimatstrateg vid Region Stockholm, sammanfattar resultaten av koldioxidbudgeten 2022 för Stockholms län.

Koldioxidbudgeten visar vilket utsläppsutrymme länet har och vilka utsläppsminskningar som behöver göras för att kunna uppnå Parisavtalets överenskommelse.

Resultatet av den uppdaterade budgeten 

Den uppdaterade budgeten visar bland annat att: 

  • utsläppen i Stockholms län behöver minska med minst 12% årligen för att länet ska kunna bidra till att nå Parisavtalets mål. Procentsatsen är däremot dynamisk och kommer att minska eller öka beroende på vilka åtgärder som görs i länet. 

  • om länet fortsätter med nuvarande utsläppstakt är budgeten förbrukad inom sju år. 

Nytt för den uppdaterade versionen är även att koldioxidbudgeten har tagits fram i en digital version med hjälp av kommunikationsverktyget ClimateVisualizer. Det är en tjänst som löpande uppdaterar statistiken som koldioxidbudgeten bygger på. Det ger en kontinuerlig och aktuell utvärdering av länets väg mot Parisavtalet.  

Om koldioxidbudgeten 

Stockholms läns koldioxidbudget visar den mängd koldioxid som länet som mest kan släppa ut för att vi ska kunna uppfylla vår del i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C och som mest 2°C. 

Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län har med hjälp av Klimatsekretariatet och Uppsala universitet har på uppdrag av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län uppdaterat länets koldioxidbudget. Den förra budgeten togs fram 2018 och har nu uppdaterats för att kunna fortsätta att vara ett relevant underlag för länets klimatarbete. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?