Klimatarena Stockholm

Initiativtagare är Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län som genom detta regionövergripande klimatsamarbete tar gemensamt ledarskap för att Stockholms län ska nå målet om nettonollutsläpp 2045. 

Klimatarena Stockholm ska vara en plattform och samverkansyta för länets företag, organisationer, akademi och kommuner. Här ska vi tillsammans öka kunskapen, få stöd och inspiration och hitta nya samarbetsformer i omställningen till mer långsiktigt hållbara verksamheter. Klimatarenan blir en drivande kraft för klimatomställningen och för att nå klimatmålen i tid. 

Via ett webbinarium den 1 december gick startskottet för Klimatarena Stockholm.

Mer information

Mer information, anmälan för att vara med i samverkansarbetet och anmälan till nyhetsbrev hittar du på Klimatarena Stockholms egen webbplats.  

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?