Klimatarena Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Initiativtagare är Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län som genom detta regionövergripande klimatsamarbete tar gemensamt ledarskap för att Stockholms län ska nå målet om nettonollutsläpp 2045. 

Klimatarena Stockholm är en plattform och samverkansyta för länets företag, organisationer, akademi och kommuner. Här kan vi tillsammans öka kunskapen, få stöd och inspiration och hitta nya samarbetsformer i omställningen till mer långsiktigt hållbara verksamheter. Klimatarenan ska vara en drivande kraft för klimatomställningen och för att kunna nå klimatmålen i tid. 

Mer information

Mer information, anmälan för att vara med i samverkansarbetet och anmälan till nyhetsbrev hittar du på Klimatarena Stockholms egen webbplats.  

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?