EV Energy

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Omställningen till eldrivna transporter är ett prioriterat område för att Stockholms län ska minska sin klimatpåverkan. Region Stockholm är en av de medverkande storstadsregionerna i det EU-finansierade projektet EV Energy som har som syfte att bidra till omställning av transportsektorn.

Region Stockholm har beviljats ekonomiskt bidrag från EU:s strukturfondsprogram Interreg Europe. Stödet går till projektet EV Energy (Electric Vehicles for City Renewable Energy Supply). EV Energy får totalt drygt en miljon Euro i EU-bidrag, varav 106 000 Euro går till tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

EV Energy började i januari 2017. Det är ett policyorienterat projekt (2,5 år) som kompletteras av en anslutande tvåårig implementeringsfas. Projektet leds av Green IT Amsterdam. Partner är aktörer i Barcelona, Rom, Flevoland (Nederländerna), Kaunas (Litauen) och Stockholm.

Projektet EV Energys fokusområden

Projektets kärna handlar om att analysera, initiera och implementera styrmedel som främjar omställningen av vägtransporterna till e-fordon. Erfarenhetsutbyte och lärande av goda exempel är viktiga delar i projektet.

Projektet har tre saker i fokus:

  • e-mobilitet
  • förnybar energi
  • smarta IKT-lösningar och laddinfrastruktur.

Projektet EV Energy gör det möjligt för Stockholmsregionen att inom ramen för RUFS 2050 och Klimatfärdplan 2050 öka fokus på en av de allra viktigaste frågorna när det gäller omställningen inom transportsektorn: elektrifieringen.

Ett stort antal regionala aktörer involveras i projektet och de ska gemensamt ta fram förslag på hur omställningen ska genomföras. Ett antal viktiga aktörer ska också samlas för att diskutera konkreta omställningsfrågor.

ev_energy.jpg

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?