Om Strukturfondspartnerskapet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Strukturfondspartnerskapet Stockholms är en tvärsektoriell plattform sammansatt av politiker från kommuner och regionen samt tjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor.

Strukturfondspartnerskapet beslutar om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Mer information på Tillväxtverkets hemsida:

Mer information på Svenska ESF-rådets hemsida:

Strukturfondspartnerskapet beslutar om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

​Regeringen utser ordförande som i sin tur utser 24 ledamöter och ett antal ersättare. Ordförande i Strukturfondspartnerskapet Stockholms län är Charlotte Broberg (M), Region Stockholm. 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?