Strukturfondspartnerskapet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Strukturfondspartnerskapet vill bidra till en attraktiv, smart, grön, hälsosam och inkluderande Stockholmsregion. Det är ett tvärsektoriellt partnerskap med representanter från politik, akademi, näringsliv, statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer. Partnerskapet beslutar om prioritering av projekt inom EU:s strukturfonder.

Idéer för strukturfonder 2021–2027

Den digitala idékatalogen ger en överblick av idéer för kommande strukturfondsprojekt. Idéerna bygger på förstudier som tagits fram av en mängd aktörer med stöd av Europeiska socialfonden och Europeiska regionalfonden under 2020-2021. Med hjälp av katalogen kan regionala aktörer skapa kontakter med dem som har initierat en förstudie. De 56 prioriterade förstudierna syftar till att förbereda möjliga strukturfondsprojekt för programperioden 2021–2027.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?