EU och internationellt arbete

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholm Region EU Office

Region Stockholm är tillsammans med Stockholms stad och Storsthlm huvudägare till Stockholmsregionens Europakontor som är ett bolag inom Stockholmsregionens Europaföreningen. I samverkan med de andra huvudägare och föreningens medlemmar verkar Region Stockholm för att bevaka och påverka EU-politik som är av vikt för Stockholmsregionen.
Läs mer om Stockholm Region EU Office: stockholmregion.org

Region Stockholm samarbetar för att bevaka och påverka beslut i EU och på global nivå. Region Stockholm samverkar med bland annat:

Baltic Sea Commission och CPMR

Genom medlemskap i Baltic Sea Commission och Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) samverkar Region Stockholm med CPMR:s medlemsregioner samt bevakar och påverkar EU-politik inom bland annat transport, maritima frågor, energi och klimat samt sammanhållningspolitik.
Länk: cpmr.org

METREX

Genom medlemskap i The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX) samverkar Region Stockholm med europeiska storstadsregioner och bidrar i kunskaps- och erfarenhetsutbyte om storstadsfrågor. Länk: eurometrex.org

Samverkan Île-de-France

Region Stockholm har samverkansavtal med den franska regionen Île-de-France. Samarbetsavtalet syftar till att främja partnerskap inom bland annat innovation, digital omvandling och gröna lösningar.

Interreg Central Baltic

Region Stockholm är tillsammans med Region Östergötland värd för nationella kontaktpunkter för Interreg Central Baltic. Central Baltic programmet kan finansiera projekt för att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Kontaktpunkterna är länken mellan de aktörer i Sverige som söker finansiering av programmet och programsekretariatet i Turku, Finland.
Läs mer om Interreg Central Baltic - Region Stockholm

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?