Stockholmsregionens kompetensråd

Kompetensrådet skapar samsyn och ”handslag” om utmaningar och behov utifrån en samlad regional analys som årligen tas fram inom Kompetensarena Stockholm. Analyserna beskriver utmaningarna på arbetsmarknaden samt hur kompetensförsörjningsbehovet ser ut. Kompetensrådet är tätt sammanknutet med Kompetensarenan som utför arbetet utifrån en femstegsmodell.

  • Kompetensrådet tar del av Kompetensarenans samlade regionala analys av kompetensförsörjningsbehovet och de utmaningar som finns på arbetsmarknaden
  • Utifrån analysen prioriterar och pekar rådet ut vilka utmaningar som kräver gemensamma insatser och ställningstaganden. Därefter formar rådet en ”samsyn” om Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov.
  • Rådet fångar också utmaningar och behov i branschråd och i andra relevanta forum.
  • Rådet för också fram regionens intressen där det saknas, exempelvis till olika departement

Bakgrund

Kompetensrådet och Kompetensarenan har skapats för att länet tidigare saknade former för en samlad dialog. Dialogen har förts med politik, offentliga aktörer, kommunala och privata huvudmän för utbildning samt arbetsmarknadens parter om kompetensförsörjningsfrågor.

Det har också saknats en samlad och regelbundet återkommande analys av kompetensförsörjningsbehovet och effekter av olika utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser som är förankrad med exempelvis branscherna. Detta har medfört risker med att utbildningsutbud och arbetsmarknadsinsatser utformas från antaganden och föreställningar mer än fakta och kunskapsunderlag.

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?