Stockholmsregionens kompetensråd (SRKR)

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kompetensrådet (SRKR) är tätt sammanknutet med Kompetensarenan som utför arbetet utifrån en femstegsmodell. Rådet skapar samsyn och ”handslag” om utmaningar och behov utifrån en samlad regional analys som årligen tas fram inom Kompetensarena Stockholm. Analyserna beskriver utmaningarna på arbetsmarknaden samt hur kompetensförsörjningsbehovet ser ut.

  • Kompetensrådet (SRKR) tar del av Kompetensarenans samlade regionala analys av kompetensförsörjningsbehovet och de utmaningar som finns på arbetsmarknaden.
  • Utifrån analysen prioriterar och pekar rådet ut vilka utmaningar som kräver gemensamma insatser och ställningstaganden. Därefter formar rådet en ”samsyn” om Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov.
  • Rådet fångar utmaningar och behov i branschråd och i andra relevanta forum.
  • Rådet för fram regionens intressen där det saknas, exempelvis till olika departement.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?