Kompetensförsörjning Digitalisering och IT

Region Stockholm skapar i samverkan med olika aktörer nya förutsättningar för IT och telekombranschen för att genomföra den omställning som krävs för att trygga framtida arbetstillfällen och Stockholmsregionens tillväxt.

Utvecklingsmöte vid sittande bord med en genomgång av postitlappar på väggen

Digitaliseringen går fort och påverkar samhällsutvecklingen i allt snabbare takt och förändrar alla områden, sektorer och verksamheter på arbetsmarknaden. En viss grad av IT-kompetens är idag, precis som att kunna räkna eller skriva, i princip ett krav för att vara anställningsbar inom de flesta yrken.

I samverkan med olika aktörer från politiken, näringslivet, myndigheter, akademi och arbetsmarknadens parter tar vi på Region Stockholm fram konkreta idéer och skapar förutsättningar för att genomföra den omställning som krävs.

Vill du bidra med idéer och kunskap?

Skicka in dina idéer och förslag till vår funktionsbrevlåda. Se mer information till höger på sidan. 

Morgondagens IT-kompetens, hur ser den ut

Den stora utmaningen för att utvecklingen skall kunna fortgå är tillgången på rätt IT-kompetens. Branschen är i ständig utveckling och förändring och har behov av specifika kompetenser. Inom en snar framtid kommer det, enligt en rapport som Almega [AO1] har tagit, fram troligtvis att saknas cirka 70 000 personer inom IT- och telekomsektorn.

För att bibehålla och utveckla Sverige och Stockholms förmåga att ligga i framkant inom digitalisering i dess hela bredd och därmed attrahera kunskap, individer och företag behöver vi våga söka nya vägar och bryta ny mark. Genom att kraftsamla på strategisk nivå utifrån vår samlade erfarenhet och kunskap når vi längre.

Se vårt inspelade rundabordssamtal

Här nedan ser du rundabordssamtalet kring den digitala omställningen och om framtidens behov av IT-kompetens. (Klicka på bilden nedan så spelas filmen upp i ett nytt fönster). Till höger finns ett körschema för filmens hållpunkter.

Startbild rundabordssamtal.png

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?