Kartläggning av kompetensförsörjningsforum

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Som ett led i arbetet att förbättra kompetensförsörjningen i Stockholmsregionen genomförs en kartläggning av forum där aktörer gemensamt för dialog i kompetensförsörjningsfrågor. Ditt bidrag är en viktig pusselbit för att få en mer enhetlig bild av kompetensförsörjningen i Stockholmsregionen.

Syftet med kartläggningen är att presentera en regional helhetsbild över de kompetensförsörjningsarenor som finns och på så sätt ge möjlighet för forumen att dra nytta av varandra. Ett annat syfte är se vilka utgångspunkter som finns för ytterligare samverkan mellan branscher och skolor. 

  1. Läs rapporten "Kartläggning av kompetensförsörjning 2021" som du hittar under bilagor. 
  2. Fyll i ditt forum i webbformuläret nedan och skicka iväg. 

Resultatet av kartläggningen kommer användas som underlag i den regionala kompetensarenan som skapats och som bygger på en regional samsyn, samverkan och samhandling.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?