Ansök om projektmedel för regional utveckling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Har du en nytänkande eller konkret projektidé som kan bidra till en hållbar utveckling av Stockholmsregionen? Ansök om stöd för hållbar regional utveckling! Vårens utlysning är öppen 5-25 april.

Utlysningen vill stötta projekt som bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar. Projektmedlen kan sökas av offentliga och privata organisationer som t ex kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar.

Utlysningen fokuserar på tre områden:

  • Hållbar mobilitet
    Projekt som bidrar till minskad klimatpåverkan genom att främja kollektivtrafik, gång, cykel och utveckling av fossilfria transporter samt bidrar till cirkulära och innovativa lösningar.
  • Landsbygds- och skärgårdsutveckling
    Projekt som utvecklar landsbygden och skärgården på ett hållbart sätt.
  • Strategisk kompetensförsörjning
    Projekt som förebygger kompetensbrist och/ eller ökar kompetens inom utpekade områden som t ex besöksnäring, life science, vård och hälsa, digitalisering, industriell omställning och klimat- och miljösatsningar.

Stödet finansieras med det statliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder och Region Stockholms medel för tillväxt- och skärgårdsutveckling. Totalt kommer 18 miljoner kronor att fördelas i denna utlysning. 

Informationsträffar 

Den 28 mars kl 10-11 och den 29 mars kl 15-16 är du välkommen till informationsträff om utlysningen. Välkommen!

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling