Ny statistik om Stockholms skärgård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Idag presenterar Region Stockholm uppdaterad statistik om de fjorton kärnöar som är utpekade i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Den bofasta befolkningen på kärnöarna är nu 1 439 personer vilket är en ökning på ca 15 procent på sex år (från år 2015 till år 2021).

I underlaget finns information om demografi, bebyggelse, upplåtelseformer, sysselsättning, bredbandstäckning, pendling, bilinnehav och service. Kärnöarna är Arholma, Gällnö, Gräskö, Ingmarsö, Öja (Landsort), Möja, Nämdö, Ornö, Ramsö, Runmarö, Sandön, Svartsö, Tjockö och Utö.

Genom att hålla ihop och samla bebyggelsen på kärnöar i skärgården och erbjuda en bastrafik stärks underlaget för service, lokalt näringsliv och turism och därmed skapas bättre förutsättningar för en livskraftig skärgård.

Informationen riktar sig till samhällsplanerare i länet och andra intresserade.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling