Ta fram lokal strategi för hållbar urban utveckling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu är det möjligt för kommun, kommunförbund och regioner att söka medel för att ta fram strategier för hållbar urban utveckling. Den nationella ERUF-utlysningen stänger den 14 oktober.

Det kan vara en strategi för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. Av strategin ska det framgå vilka insatser som behöver göras och en uppskattning av vad det kan kosta. Det behöver också framgå vilka olika organisationer som behöver vara med för att genomföra insatserna och hur de är involverade i arbetet.

Tillväxtverket har bjudit in till ett digitalt informationsmöte om utlysningen, 26 september, kl. 10:00-11:00 (anmälan senast 23 september).

 

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling