Nu kan du ansöka om socialfondsprojekt för insatser till ukrainska flyktingar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 8 juni 2022 öppnade Svenska ESF-rådet en nationell utlysning om 435 miljoner kronor för insatser till kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina. Det kan handla om projekt som kommer att bedrivas i flera regioner eller i Stockholmsregionen.

Det kan handla om projekt som till exempel hjälper målgruppen att få arbete, lära sig svenska, få information om det svenska samhälle. Beslut om projektansökningar bereds direkt efter att projektansökningar har kommit in. Projektsökande har möjlighet att söka ersättning för kostnader retroaktivt från och med 24 februari 2022 och projekt kan pågå som längst till 30 september 2023. I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling