Region Stockholms konferens om vägen till att vara Europas mest attraktiva storstadsregion

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 24 maj 2022 genomförde Region Stockholm tillsammans med företrädare för kommuner, myndigheter, akademi och näringsliv en konferens om vägen framåt för Stockholmsregionen. Här finns två filmade sammandrag av konferensen, en kortare och en längre.

Filmen är ett kort sammandrag av konferensen. Längre ned på sidan ligger ett längre sammandrag (55 minuter).

Stockholmsregionen står sig väl i den internationella konkurrensen och utvecklingen går i rätt riktning på flera områden. EU har pekat ut Stockholmsregionens innovations- och konkurrenskraft och även Stockholms Handelskammare lyfte fram Stockholmsregionen i en rapport nyligen.

Styrkor och utmaningar för Stockholmsregionen

Konferensen den 24 maj syftade till att samla företrädare för Region Stockholm, kommuner, myndigheter, akademi och näringsliv och diskutera styrkor och utmaningar för Stockholmsregionen. Regionråd Gustav Hemming och finansregionråd Irene Svenonius inledde och hälsade välkomna med att betona styrkan av att samarbeta inom regionen. Att tillsammans och målmedvetet ta vara på alla de möjligheter som finns och kan skapas här bygger värden som skapar attraktion.

Konferensen speglade olika perspektiv på Stockholms förutsättningar och på nästa steg för att få till den infrastruktur som krävs, att skapa en fungerande bostadsmarknad och fortsätta utveckla attraktiva livsmiljöer där människor vill bo, leva och arbeta.

Regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp avslutade förmiddagen:

- Det som är utmärkande är att vi behöver näringslivet, akademierna, offentlig sektor och organisationer för att nå dit vi måste. Därför att ingen kan klara sig utan kapital. Vi behöver både skattekapitalet, riskkapitalet, kompetenskapitalet och innovationen som inte sällan finns hos dem som saknar kapital.

- Låt oss inte stanna vi detta. Låt oss leverera resultat tillsammans.

Talarna under konferensen

 • Irene Svenonius, finansregionråd, Region Stockholm
 • Gustav Hemming, regionråd, Region Stockholm
 • Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef och vice vd, Stockholms handelskammare
 • Troed Troedsson, samhälls- och framtidsanalytiker
 • Staffan Ingvarsson, vd, Stockholm Business Region
 • Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm
 • Haval van Drumpt, vd, Tre
 • Philip Ajina, co-founder, Infranode
 • Susanne Persson, affärsenhetschef, JM Bostad Riks
 • Stefan Dahlbo, vd, Fabege
 • Kristina Tidestav, stadsdirektör, Solna stad
 • Timmy Andersson, affärsutvecklingschef, Bosam
 • Susanna Francke Rodau, Vice President, Head of Global Policy and Patient Access, Elekta
 • Clara Hellner, direktör forskning och innovation, Region Stockholm
 • Anders Johansson, KTH
 • Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör Region Stockholm

Fotografier kommer inom kort.

Här kan du se ett filmat sammandrag av konferensen (55 minuter).

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling