Region Stockholm leder konferens om vägen framåt mot den attraktiva storstadsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm tar på sig ledartröjan för att förverkliga visionen om Stockholm som Europas mest attraktiva storstadsregion. Tillsammans med företrädare för kommuner, myndigheter, akademi och näringsliv genomför Region Stockholm idag en konferens om vägen framåt för Stockholmsregionen.

Finansregionråd Irene Svenonius och regionråd Gustav Hemming

Finansregionråd Irene Svenonius och regionråd Gustav Hemming från Region Stockholm inledde konferensen ”Så förverkligar vi tillsammans visionen om Stockholms om Europas mest attraktiva storstadsregion”den 24 maj. Konferensdeltagarna fick först inblick i Stockholms förutsättningar att vara en attraktiv storstadsregion. Vilka är de största styrkorna idag? Därefter genomfördes presentationer, panelsamtal och frågor till publiken kring utmaningar och nästa steg för att:

  • få till den infrastruktur som krävs för att kunna skapa den mest attraktiva storstadsregionen
  • skapa en fungerande bostadsmarknad och attraktiva livsmiljöer över hela regionen
  • attrahera arbetskraft och kompetens för att stärka regionens konkurrenskraft

Bland talarna hördes Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef och vice vd Stockholms handelskammare, Troed Troedsson, samhälls- och framtidsanalytiker, Haval van Drumpt, VD Tre, Kristina Tidestav, stadsdirektör Solna stad, Susanna Francke Rodau, Vice President, Head of Global Policy and Patient Access, Elekta med flera.

Här kan du ta del av konferensprogrammet: Regional konferens 2022

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling