Cyklandet ökar mest av trafikslagen i Stockholms län

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Resandet under Coronapandemin minskade överlag men cykelresorna ökade i förhållande till kollektivtrafik och bil. På ett år har cykelandelen i Stockholms län ökat från 7 till 10 procent. Det är den största ökningen som observerats sedan 2014. Det visar Region Stockholms regionala cykelbokslut för 2020 som presenterades i Södertälje idag, där även priset ”Årets cykelprestation 2020” delades ut till Södertälje kommun.

Priset för bästa cykelprestation 2020 delades ut till Södertälje kommun och överlämnades till tekniska nämndens ordförande Tage Gripenstam av regionrådet Gustav Hemming. Fotograf: Daniel Källqvist

Cykelbokslutet är en uppföljning av det arbete som har gjorts under året och ger en samlad bild av utvecklingen i länet i relation till den regionala cykelplanen. Målet i cykelplanen är att andelen cykelresor år 2030 ska vara 20 procent. Målet bygger på att det regionala cykelnätet då ska vara fullt utbyggt till 800 km. Totalt har ca 170 kilometer byggts sedan 2014, vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala nätet. 

- Det är mycket glädjande att cyklandet har ökat och att utbyggnaden av det regionala cykelnätet fortsätter med god standard men det krävs ytterligare åtgärder och samverkan mellan länets aktörer för att vi ska nå målen till 2030, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Under 2020 har det genomförts åtgärder på 22 kilometer av det regionala cykelnätet vilket är något lägre än föregående år (27 km). Flest antal kilometer åtgärdade sträckor har Stockholms stad genomfört med cirka 14,5 kilometer samt Södertälje med 4,2 kilometer. De åtgärdade sträckorna uppfyller nästan uteslutande regional standard och cirka 20 kilometer uppfyller god standard. Väghållarna har beslutat om åtgärder motsvarande 87 kilometer. Sopsaltning används fortsatt i stor utsträckning. Totalt sopsaltades cirka 400 kilometer av det regionala cykelnätet 2020

Utöver detta genomförs bland annat kampanjer för ökad cykling, insatser för fler och säkrare cykelparkeringar samt utveckling av lånecykelsystem.

Södertälje vinner Årets cykelprestation 2020

Årets cykelprestation är en utmärkelse som Region Stockholm delar ut till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året. Utnämningen görs utifrån en samlad bedömning av flera faktorer, exempelvis utbyggnad och planering av regionala cykelstråk, cykelparkeringar, drift och underhåll och cykelfrämjande aktiviteter.

Södertälje prisas för ett ambitiöst och målmedvetet arbete för ökad cykling. Under 2020 utmärkte sig kommunen genom att bygga ut 4,2 kilometer av det regionala cykelnätet. Kommunen har även genomfört vintercyklistkampanjer, anordnat cykelkurser för vuxna nybörjare och tecknat ramavtal för cykelboxar för att kunna erbjuda säker cykelparkering till sina invånare. I december 2019 antogs en ny cykelplan med ambitiösa och välgrundade mål om ökad cykling, som bidrar till genomförandet av den regionala cykelplanen.

Årets cykelprestation delades ut första gången 2015 då priset gick till Nacka kommun. Därefter har Sollentuna kommun (två gånger), Täby kommun och Stockholms stad mottagit utmärkelsen.

Läs mer om cykelbokslutet och den regionala cykelplanen

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling