Region Stockholm ingår elektrifieringslöfte med Elektrifieringskommissionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd Gustav Hemming presenterar idag Region Stockholms löfte om att öka takten i elektrifieringen av tunga godstransporter för Elektrifieringskommissionens ordförande, infrastrukturminister Tomas Eneroth.

- Med elektrifieringslöftet vill Region Stockholm lägga mer fokus på samordningen för en ökad elektrifiering av godstransporterna i Stockholmsregionen, och att systematiskt arbeta med kunskapsinhämtning och informationsspridning i syfte att öka takten på elektrifieringen av de regionala godstransporterna, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör i Region Stockholm.

Elektrifieringskommissionen har inkommit med ett förslag till Sveriges regioner om att ingå ett löfte med kommissionen för att påskynda elektrifieringen av transportsystemet. Kommissionen har i uppdrag att presentera förankrade genomförandeplaner för hur elektrifieringen kan påskyndas i de områden där den största delen av trafikarbetet sker. Särskild fokus läggs på hur tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan elektrifieras i en nära framtid.

Regeringens ambition är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit måste utsläppen från transportsektorn minska och då är elektrifieringen helt avgörande. Elektrifieringslöftena innebär att flera aktörer nu går samman för att uppnå konkreta resultat.

Region Stockholms elektrifieringslöfte tillsammans med en rad aktörer är startskottet för ett mer aktivt och samordnat arbete där regionen hoppas att ännu fler aktörer ansluter nu när det blir känt att konstellationen finns. Aktörerna som hittills skrivit under tillsammans med Region Stockholm är Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikverket Region Stockholm, Scania, Volkswagen, Åkeriföretagen, Systembolaget, Einride, Ellevio, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun och Södertälje kommun.

Löftet kopplar direkt till det nationella elektrifieringsarbetet, och till det arbete som sker i andra regioner. Ambitionen på lång sikt är att i tid nå målen om nettonollutsläpp till 2045 utan att elektrifieringen av fordonsflottan konkurrerar med andra verksamheter om nätkapaciteten.

Läs Region Stockholms elektrifieringslöfte

Läs om Region Stockholms klimatarbete

Läs om Elektrifieringskommissionen

 

 

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling