Satsning på digital samordning av båtturer för fler resor i skärgården

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholm Archipelago tilldelas 150 000 kronor ur Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag för ett pilotprojekt som ska underlätta resor i skärgården.

Projektet handlar om att kommersiella båttransporter i skärgården som mindre båtföretag och taxibåtar ska kunna samlas i ett digitalt verktyg som lämpar sig för besökare såväl som för företagen. Genom en digital samordning får företag med båtar fler affärer och skärgården kan arbeta hållbart med att få besökare på fler platser och även skapa en låg tröskel för ovana att åka ut i skärgården.

– Genom detta projekt kan vi underlätta så att fler kan röra sig i skärgården utifrån sina egna behov. Projektet gynnar också mindre transportföretag och besöksnäringen som behöver all hjälp de kan få, säger Inger Starheim Lagerquist, avdelningschef på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Lösningen av ett mer flexibelt system som samlar mindre båtföretag skulle kunna bidra till att sprida ut besökaretill fler öar och inte enbart koncentrera flödena endast till de bryggor/öar som Vaxholmsbolagets båtar går till. Det finns ett behov hos företag som har mindre båtar att kunna utöka sin målgrupp till privatkunder eftersom en stor del av företags- och gruppbokningarna har avbokats under våren och sommaren.

Dagbesök vanligast i skärgården

I Stockholms skärgård finn 24 000 öar, kobbar och skär. Samtidigt är det många såväl inom Stockholmsregionen som i resten av Sverige som inte besökt vår skärgård. Genom erfarenhet från bl a Stockholm Visitor Center, som har mött gästers frågor i många år, ser man att den typiske besökaren utgår från sina intressen och hur mycket tid de har till förfogande när de planerar sitt skärgårdsbesök. Ofta rör det sig om dagbesök till någon av de mest populära destinationerna. Men skärgården skulle kunna ta emot så många fler. I slutet av pilotprojektet är målsättningen att den digitala lösningen utgör ett flexibelt system för gästen som gör att de kan boka vart de själva vill åka från och när.

Total kostnad på 350 000 kr

Projektet är en pilot för att utveckla och sjösätta en digital lösning samt undersöka hur drift och ägande av den digitala lösningen ska se ut efter projekttiden. Projektets totala kostnad uppgår till 350 000 kronor. Stockholm Archipelago är ett samarbetsprojekt mellan länets skärgårdskommuner, Visit Stockholm, och ett antal andra aktörer. Stockholms Archipelago medfinansierar projektet med 100 000 kronor, Skärgårdsstiftelsen med 40 000 kronor och kommunerna Österåker, Vaxholm, Norrtälje, Haninge, Nynäshamn och Värmdö med vardera 10 000 kronor.

Övriga projekt som fått stöd genom extrautlysningen är:
Stockholms skärgård 2.0 (250 000 kr, Visit Stockholm) som syftar till att uppdatera Stockholm Archipelagos hemsida för att marknadsföra skärgården som besöksmål året om.
Skärgårdsbarometern (275 000 kr, Skärgårdsstiftelsen) som syftar till att använda mobildata för att se rese- och besöksmönster i skärgårdskommunerna.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling