Smart verktyg för hållbar stadsplanering

Att presentera komplex statistik på ett pedagogiskt sätt kan vara en utmaning. Genom Södertörnsanalysen har samhällsplanerare fått hjälp att avgöra vilka insatser som behövs för att planera för ett socialt hållbart samhälle.

Verktyget Södertörnsanalysen gör det enkelt att visuellt belysa skillnader, likheter och trender mellan olika kommuner och basområden. Det ingår i projektet Södertörnsmodellen, som avslutas med en konferens den 27 maj.
- Vi ser stor potential i att använda verktyget till att jämföra utvecklingen i de regionala stadskärnorna. De har alla olika karaktärer och olika förutsättningar, och kräver därmed en ökad förståelse för att kunna fatta rätt strategiska beslut, säger Matilda Rehn på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.
Region Stockholm har bidragit till verktyget med den omfattande statistik vi har om länet uppdelat på små geografiska områden.

Lyckoparadoxen tydliggörs

Genom Södertörnsananalysen har begreppet lyckoparadoxen kunnat tydliggöras. Begreppet betyder att i områden där många står utanför arbetsmarknaden, så bidrar inte alltid individuella insatser till att stärka den sociala hållbarheten i området eftersom de som får jobb flyttar därifrån. Andra insatser krävs och verktyget Södertörnsanalysen är en hjälp att hitta rätt.

Ett samverkansprojekt

Inom Södertörnsmodellen har aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkat för att på bästa sätt hitta metoder att bygga rätt för framtiden. Det har mynnat ut i ett antal konkreta resultat, varav verktyget Södertörnsanalysen är ett. Det finns ett stort intresse och engagemang för att utveckla verktyget vidare efter att projektet avslutats.

Titta gärna på filmen nedan med mer information om projektet

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling