Kulturmiljö

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Arbetet med kulturmiljövård på Stockholms läns museum har en samverkande funktion för arbetet med kulturmiljö inom länet. En central del är att vara ett stöd till kommunerna i deras kulturmiljöplanering och remisshantering för särskilda ärenden och översiktsplanering. Vi svarar också på frågor från hembygdsrörelsen och allmänhet och samverka med andra aktörer inom arkeologi och byggnadsvård.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?