Projektets tidslinje

På länsmuseets webbplats kan du upptäcka både platser, offentlig konst och ta del av berättelser knutna till länet. Du kan också vandra runt i spännande digitala stadsvandringar och utställningar. Eller varför inte ladda upp en bild som blir en del av vår gemensamma historia i framtiden? Museet har flera appar och finns förstås också på sociala medier. Kort sagt, vi är museet på fickan. Genom våra digitala kanaler vill vi öka förståelsen för länets historia och samtid. Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för länsinvånarnas kulturarv kring historia, samtid och framtid

Att mötas och föra dialog med länsinvånarna är därför en viktig del av vårt dagliga arbete. Vår förhoppning är att vi alla kan bidra till att kulturarvet tas tillvara och brukas för en hållbar samhällsutveckling.

Upptäck länet

Upptäck nya platser, offentlig konst, Platsverkstan och stadsvandringar i din mobil.

För att hitta specifika besöksmål eller offentlig konst i länet, kan du gå till startsidan och ”Besök länet”. Klicka på listan med rubriker/taggar eller klicka på symbolerna som fyller länskartan. Du kan även komma till besöksmålen via rubriken ”Besöksmål kommunvis”.

Byggwebben

Byggwebben vänder sig till alla som är intresserade av byggnader och byggnadsvård. Tyngdpunkten ligger på länets äldre träbebyggelse, men även andra byggnadstyper och material beskrivs. Här hittar ni tips och råd hur du tar hand om ditt hus enligt tillförlitliga tekniker. Du kan även få kunskap om länets bebyggelsehistoria, information om lagar och bidrag eller hitta en ordlista med byggnadsvårdstermer, litteraturtips, färgrecept och länktips. 

Museets pedagogiska verksamhet 

Vill du låta dina elever vara med om något annorlunda och spännande? Vi på Stockholms läns museum erbjuder dig som är lärare ett programutbud med inriktning på arkeologi, kulturmiljö och konst.

Ledstjärnan i vårt pedagogiska arbete är dialogen med eleverna. Vi anpassar alla program efter deltagarnas ålder och förförståelse.

Boka gärna med lång framförhållning. Om ni har egna önskemål kan vi skräddarsy program och projekt tillsammans.

Vi möter eleverna utomhus med spännande guidade vandringar eller via länk, med ett digitalt utbud i klassrummet. Våra pedagoger berättar om konst vid offentliga verk eller om forntiden vid spännande fornlämningar.

Genom mötet med konsten och forntiden ger vi eleverna både perspektiv och fördjupning. Kontakta oss så kommer vi fram till ett upplägg.

Om området kulturmiljö

Arbetet med kulturmiljövård på Stockholms läns museum har en samverkande funktion för arbetet med kulturmiljö inom länet. En central del är att vara ett stöd till kommunerna i deras kulturmiljöplanering och remisshantering för särskilda ärenden och översiktsplanering. Vi svarar också på frågor från hembygdsrörelsen och allmänhet och samverka med andra aktörer inom arkeologi och byggnadsvård.

Ta del av samling av foto och arkivhandlingar

Samlingarna på Stockholms läns museum består av fotografier och arkivhandlingar. Fotografierna spänner från 1800-talets slut fram till idag och visar kulturmiljöer och kulturhistoria i länet. Drygt 40 000 fotografier är digitala och går att söka i museets digitala samlingar. Du kan också själv bidra genom att ladda upp bilder i vår app Samtidsbild.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?