Vandringsutställningen Ofiltrerat på besök i länet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I november och december besöker Stockholms läns museum tre platser runt om i länet med fotoutställningen Ofiltrerat. Först ut är Roslagsmuseet i Norrtälje därefter Torekällberget i Södertälje och ValstaKonst i Sigtuna.

Bilden Vårlycka. Foto: Eira Nordström Källström.

Bilderna i utställningen kommer från länsmuseeet samling Samtidsbild och har skickats in av invånare från hela länet. Fotografierna ger en unik bild av människor vardagsliv och hur de ser på platsen de befinner sig på.

– Länsinvånarnas vardag blir vår gemensamma historia i Samtidsbild. Det är deras blickar som sparas i museets arkiv för framtiden. Vi vill visa upp detta unika kulturarv och inspirera till att fler bidrar med bilder så att deras samtid bevaras, säger Karolina Hedström, projektledare för utställningen på Stockholms läns museum.

På varje plats arrangeras förutom ett vernissage en programpunkt med platsen som tema. Roslagsmuseet, Torekällberget och ValstaKonst berättar om platsen och visar bilder. Stockholms läns museum berättar om samtidsdokumentation och insamling.

Läs mer om utställningen på Stockholms läns museums webbplats.

Fotoutställningen Ofiltrerat besöker

Roslagsmuseet i Norrtälje 7–18 november
Torekällberget i Södertälje 21–27 november
ValstaKonst i Sigtuna 29 november–4 december

Samtidsbild

Samtidsbild är Stockholms läns museums plattform för insamling av länsinvånarnas digitalt födda fotografier. Arbetet har pågått sedan 2011 och nu finns över 10 000 bilder i samlingen. Det unika med plattformen är att användarnas fotografier publiceras direkt och därför ger en bild av vardagslivet i länet här och nu samtidigt som det kommer berätta om vår samtid i framtiden. Tillsammans ger de uppladdade fotografierna en unik bild av det livet och vardagen i länet. Fotograferna väljer själva vilka fotografier som ska vara del av museets samlingar genom att ladda upp dem på Samtidsbild.

Insamling och samtidsdokumentation är en viktig del av museets verksamhet. Utan samtidsinsamling och dokumentation skapar vi glapp i historieskrivningen som är svåra att rekonstruera i efterhand.

Se alla bilder i Samtidsbild och hur du kan bidra här.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur