Seminarium: Vad vet vi om barn och ungas kulturvanor?

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vad betyder "kultur" för barn och unga idag och hur tar de del av den? Välkommen på ett seminarium om barn och ungas kulturvanor den 14 december!

Vilka skillnader finns i kulturvanor mellan kön, socioekonomiska grupper och bostadsort? Hur påverkar digitaliseringen, mobiltelefoner och sociala medier unga personers kulturvanor? Detta är några av de frågor som lyfts i detta seminarium. Utgångspunkten för samtalet är en ny kunskapsöversikt och intervjustudie om barn och ungas kulturvanor.

Kulturförvaltningen har under 2023 haft i uppdrag från kulturnämnden att kartlägga och analysera barn och ungas kulturvanor utifrån faktorer som geografi, kön och socioekonomi. Detta har resulterat i en kunskapsöversikt över befintliga kulturvaneundersökningar och studier och en intervjustudie med barn och unga i Stockholmsregionen.

När, var och hur?

  • Torsdag 14 december 9:00-10:00. Kaffe från 8:30 och mingel med juligt fika direkt efter seminariet.
  • Seminariet äger rum på The Node, Sergels torg, under fontänen, i centrala Stockholm. Det går också att delta på distans.

Program

  • Inledning - med Erik Persson, kulturnämndens ordförande, och Eva Bergquist, kulturdirektör, Region Stockholm.
  • Barns och ungas kulturvanor, en kunskapsöversikt - med Gunilla Kindstrand, rapportförfattare.
  • Kultur i barns vardag, en intervjustudie - med Ida Thomsson, rapportförfattare.

Anmälan

Observera att lokalen nu är fullsatt, men att det går bra att anmäla sig för att delta på distans. 

Till formuläret för anmälan

Praktisk information

Du som deltar på plats på The Node är välkommen från 08:30 då det finns kaffe. Efter seminariet följer mingel med juligt fika. Det går också att delta digitalt. Länk skickas då ut dagen innan seminariet. Du anger att du deltar på plats eller på distans i din anmälan.

Tidigare seminarier finns inspelade och går att ta del av via play-kanalen för kultur. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur