Nu söker vi konstrådgivare för ny avtalsperiod

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Är du konstnär, konsthantverkare, curator, arkitekt, intendent, konstpedagog eller konstvetare? Har du erfarenhet av att arbeta med konst i det offentliga rummet och andra publika sammanhang? Då kan det här vara ett uppdrag för dig!

"Trust" av konstnär AKAY på Södertälje sjukhus.

Region Stockholm söker konstrådgivare

Konstrådgivarens roll är att stärka kvalitetsarbetet i konstprojekten som extern sakkunnig till kulturförvaltningen. Upphandlingen görs i TendSign.

För att se upphandlingen behöver du skapa ett konto med organisationsnummer (exempelvis enskild firma). Med ett kostnadsfritt  konto "TendSign Light" kan du göra de grundläggande uppgifterna, ladda ner inköpshandlingar, skicka in anbud elektroniskt och få stöd för ansökan. Frågor om utlysningen ställs i systemet och inte direkt till kulturförvaltningen.

  • Referensnummer: KN 2023/630
  • Sista anbudsdag / ansökningsdag: 2023-12-20 23:59

Länk till utlysningen Konstrådgivare 2023 i Mercell Commerce kräver inloggning.

Konstrådgivarens uppdrag

Konstrådgivarens uppdrag kan variera stort i omfattning och innehåll. I ett brett fält av möjliga konstnärskap, tekniker och uttryckssätt kompletterar rådgivarens utblickar kulturförvaltningens kunnande om konst i olika vård- och trafikmiljöer. Konstrådgivarens roll är att stärka kvalitetsarbetet med konst genom sin externa roll som sakkunnig. 

Konstrådgivaren avropas från ramavtal och tilldelas uppdrag av ansvarig konstprojektledare utifrån behov och förutsättningar för konstprojektet. 
Tillsammans med projektledare planeras genomförande av konstnärliga gestaltningar, tillfälliga utställningar och inköp av konst i vård- och trafikmiljöer. 

Läs mer om vad det innebär att vara konstrådgivare

Region Stockholms uppdrag

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet. Som en del i att göra kulturen till en integrerad del av Region Stockholm berikas vård- och trafikmiljöer med konst. Den offentliga konsten i Region Stockholms vård- och trafikmiljöer når en stor och varierad målgrupp runtom i länet.  

Läs mer om konstnärlig gestaltning i Region Stockholm.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur