Utlysning: Slöjdresidens i Tyresö

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Är du slöjdare, hantverkare eller slöjdpedagog? Välkommen att söka ett slöjdresidens i Tyresö. Residenset genomförs under perioden december 2023 till och med juni 2024.

Residensets syfte och mål

Syftet med residenset är

 • att ge dig som slöjdare möjlighet att utöva och utveckla din verksamhet
 • att pröva olika metoder och sätt att slöjda tillsammans med barn och unga
 • att väcka intresse för och förmedla kunskap om lokal historia
 • att låta slöjden ta plats i Tyresö kommun.

Målet är att ta fram ett koncept för en Skapande skola-aktivitet som vänder sig till årskurs 3 i Tyresös skolor.

Platsen och slöjden

Tyresö är en skärgårdskommun som är befolkad sedan forntiden. Mitt i Tyresö finns Alby naturreservat, som också är ett välbesökt friluftsområde. I landskapet vid Albysjön finns många fornlämningar och två gårdar med anor från järnåldern. Området erbjuder stora pedagogiska möjligheter. Här kan du, tillsammans med barn och unga, utforska material som användes under en viss tid och väcka intresse för äldre tiders levnadsvillkor.

Tider för residenset

Residenset pågår under perioden december 2023 till och med juni 2024 och består av två delar.

 • Den första delen pågår från december till april. Då provar du som residensdeltagare olika metoder och tekniker. Arbetet sker på deltid, ibland på helger och lov vid offentliga program.
 • Den andra delen vänder sig specifikt till skolans årskurs 3. Det innebär att 25 klasser bjuds in till en slöjdaktivitet på temat kulturarv. Det sker inom ramen för Skapande skola och du arbetar på vardagar från slutet av april till och med första veckan i juni.
 • Återstående tid i juni planeras i samråd med arrangören .

Vem kan söka?

Du som är slöjdare, hantverkare, slöjdpedagog eller verkar i närliggande områden och som vill utforska och utveckla ditt slöjdande, ditt hantverkskunnande och din kunskapsförmedling i samverkan med lokalsamhället och skolan i Tyresö. Residenset är öppet för två individer eller en grupp som söker tillsammans.

Vad vi förväntar oss av dig

I detta residens vill vi prova metoder där handens kunskap är central i historieförmedlingen. Vi förutsätter att du har kunskap om och är intresserad av äldre tiders tekniker och gärna någon historisk epok. Det är en fördel att ha kunskap om flera slöjdtraditioner, mjuka som hårda.

Självklart tycker du om att möta människor, i synnerhet barn och unga, eftersom residenset innebär mycket publika aktiviteter och kontakt med målgrupper na. Du behöver vara bra på att samarbeta, då du kommer att arbeta tillsammans med ytterligare en residensdeltagare.

Har du även erfarenhet av att förmedla historia är det en tillgång. Vi ser gärna att åtminstone en del aktiviteter kan ske utomhus. I slutet av residensperioden kommer du tillsammans med arrangörerna att bidra till erfarenhetsutbyte.

Vad du kan förvänta dig av oss

Tyresö kommuns kulturenhet vägleder inom kommunen och i historien. Kulturenheten sköter kontakten med skolan och administrerar och marknadsför offentliga program som arrangeras under residenset. Region Stockholms hemslöjdskonsulenter finns med som bollplank och stöd under residenset .

Din ansökan ska innehålla

 • en beskrivning av din bakgrund, dina erfarenheter och din nuvarande verksamhet.
 • en specifikation av dina praktiska behov och önskemål kring lokal, material, utrustning och så vidare.

Du ansöker genom att fylla i ett webbformulär.

Till webbformuläret där du ansöker

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är söndag 26 november 2023.

Ramar och finansiering

 • Två residensplatser utlyses.
 • Med residenset följer 200 000 kronor per residensplats.
 • Residensperioden är från och med december 2023 till och med juni 2024.
 • Residensets hemvist är Tyresö kommun.
 • Finansiärer är Tyresö kommun och Region Stockholm.
 • Ersättningen betalas ut mot faktura från deltagare.

Urvalsprocess

I bedömningen av ansökan tas hänsyn till

 • hantverksmässig kvalitet och/eller hantverksmässig bredd
 • möjligheterna för barn, unga och lokalsamhället att samverka och ta del av residensets erfarenheter
 • graden av, och metoder för, förmedling.

Urvalet görs av Tyresö kommun – Marie Östh, chef kulturenheten, Lena Guthe, kultursamordnare, Jennika Ehrner, kultursamordnare – samt Mattias Broström, hemslöjdskonsulent, Region Stockholm.

Frågor besvaras av hemslöjdskonsulenterna eller av Lena Guthe, kultursamordnare i Tyresö kommun, telefon 08-578 294 03.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur