Nu öppnar ansökan om Projektstöd

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka Projektstöd i första omgången för 2024. Stödet ska bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare.

Projektstöd kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet och kan sökas vid två tillfällen per år. Ett övergripande syfte med stödet är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp.

Vilka kan söka Projektstöd?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Viktigt är att projektet som ansökan gäller inte får vara genomfört innan beslutsdatum. 

Viktiga datum:

  • Ansökan öppnar: 5 september 2023
  • Sista ansökningsdag: 24 oktober 2023
  • Beslut tas: februari 2024

Mer information om ansökan finns på sidan om Projektstöd

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur