Dags för aktörer att söka Projektstöd för 2023

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu är ansökan öppen för aktörer i länet som vill söka Projektstöd i första omgången för 2023.

Projektstöd kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet och kan sökas vid två tillfällen per år. De projekt som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder.

Ett övergripande syfte är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. 

Om ansökan och viktiga datum

Ansökan om Projektstöd i första omgången för 2023 är öppen från och med den 5 september och sista ansökningsdag är den 25 oktober.

Beslut fattas den 7 februari 2023.

Vilka kan söka? 

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Viktigt är att projektet inte får vara genomfört innan beslutsdatum. 

 

All information om ansökan finns på sidan om Projektstöd på kulturförvaltningens webbplats

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur