6,3 miljoner kronor för kulturinsatser till stöd för människor på flykt från Ukraina

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms kulturnämnd har beslutat om fördelning av stöd för särskilda insatser mot bakgrund av kriget i Ukraina. Stödet fördelas mellan folkbildningens aktörer, föreningslivet och insatser inom ramen för Projektstöd kultur och hälsa.

Foto: Max Titov/Unsplash

Kulturlivet, folkbildningen och föreningslivets aktörer har tidigare visat prov på att kunna ställa om och möta människor i kris. Kulturnämnden beslutade tidigare i år om att utlysa ett extra stöd om 9 miljoner kronor för insatser som kan bidra till inkludering och meningsskapande för människor på flykt från Ukraina. Av dessa medel är dryga 6,3 miljoner kronor nu beslutade.

Det är glädjande att se att så många aktörer i vårt län sluter upp för att möta och stötta dem som flytt hit från kriget i Ukraina. Jag är övertygad om att de insatser som nu möjliggörs kommer att skapa mening och bidra till att bearbeta de trauman som många bär med sig. Jag är extra glad att så många av aktiviteterna riktar sig till barn och unga, säger Cecilia Elving (L), ordförande i kulturnämnden Region Stockholm.

Av de beslutade 9 miljoner kronor avsattes 7 miljoner till aktörer som uppbär nämndens stöd inom föreningslivet samt studieförbund och folkhögskolor. 2 miljoner avsattes till utökat Projektstöd kultur och hälsa för insatser både inom sjukvården samt för insatser kopplade till exempelvis flyktingboenden. Resterande 2,7 miljoner kronor kommer att fördelas under hösten 2022.

Här är mottagarna av kulturnämndens särskilda medel med anledning av kriget i Ukraina:

Drygt 4 miljoner kronor till folkbildningens aktörer

Kulturnämnden har nu beviljat 1 miljon kronor till fyra av länets folkhögskolor för att i mottagandet av ukrainska vuxna och barn bland annat kunna erbjuda pedagogiskt, socialt och psykologiskt stöd, SFI, etableringskurs, språkkurser och caféer, samt bedriva uppsökande verksamhet. Nio av länets studieförbund har beviljats drygt 3 miljoner kronor för bland annat dans- och konstverksamhet för barn, kurser i svenska och samhällsorientering samt arbetsmarknadsaktiviteter.

Stöd till föreningslivets distriktsorganisationer

Till det regionala föreningslivets distriktsorganisationer fördelas totalt 280 000 kronor. Stockholms Schackförbund har sedan mars 2022 bedrivit schackträning för ukrainska flyktingbarn och beviljas stöd för ett avslutande övernattningsläger.

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen beviljas stöd för friluftsaktiviteter för ukrainska nyanlända, exempelvis mountainbike, paddling, naturparkour, utflykter och aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar.

2 miljoner kronor i Projektstöd kultur och hälsa för insatser inom och utanför vårdverksamhet

Tillsammans med Röda Korset kommer stiftelsen Musikbojen att kunna erbjuda musikterapi i Danderyd. Tack vare en särskild samordnare kommer Astrid Lindgrens barnsjukhus kunna erbjuda ukrainska barn och deras anhöriga olika typer av kulturinsatser. Clownverksamheterna KulturSjukhuset respektive Clownmedicin får nya medel att stärka sin verksamhet med. Det blir också möjligt att göra animerad film med hjälp av Den Pedagogiska Designbyrån och att delta i virtuellt skapande med AktiVRa.

Även på flyktingboenden och i introduktionsklasser kommer Kultursjukhuset att erbjuda clown-, musik- och berättarverksamhet och till Stockholms Stadsmission Transit city, ett akutboende för mammor och barn, kommer Musikkraft som på ett otvunget sätt använder musiken som ett sätt att mötas för att etablera kontakt och kommunikation.

Tillbaka till nyhetslistan kultur