Kulturnämnden beviljar Verksamhetsstöd om 66 miljoner kronor till 90 kulturaktörer

Kulturnämnden i Region Stockholm har fattat beslut om totalt 66 135 000 kronor i Verksamhetsstöd för 2022. Totalt 90 aktörer har beviljats stöd och ett flertal aktörer har i denna omgång fått utökade stöd för att främja en återstart av kulturlivet.

Föreställningen Moln av Kompani Giraff. Foto: Jose Figueroa

All stödgivning utgår ifrån en bedömning av verksamhetens konstnärliga kvalitet och regionala angelägenhet. Bland de 90 beviljade stödmottagarna finns en stor bredd av aktörer som arbetar både kulturproducerande och främjande. Fyra av aktörerna som beviljas stöd har inte tagit emot Verksamhetsstöd av kulturnämnden tidigare.

- Två av de nya aktörerna som beviljas stöd i denna omgång är Gula Villan i Järna som är en viktig lokal nod som kan komma konstnärer i hela regionen till del och Strindbergs intima teater som i egenskap av plantskola och gästspelsscen spelar en viktig roll i länets scenkonstlandskap, säger Ann Larsson, enhetschef för stödgivning på kulturförvaltningen.

- Behovet av stöd till kulturlivet fortsatt är stort och i denna omgång har kulturförvaltningen därför bedömt att ett stort antal aktörer bör få ökade medel då vi ser att alla kulturlivets områden är påverkade, säger Catharina Fogelström avdelningschef på kulturförvaltningen i Region Stockholm.

Stockholmsregionens kulturliv är mångfacetterat och rikt, med ett omfattande fritt kulturliv. Verksamhetsstödet ska verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt kvalitativt och angeläget utbud med både spets och bredd samt bidra till en regional spridning.

Stödgivningen ska sträva efter att återspegla bredden av aktörer inom kulturområdet som finns i länet vilken omfattar kulturarv, distriktsorganisationer, främjande och förmedlande organisationer och kultur- och konstproducerande aktörer inom samtliga konstformer. Stödgivningen bidrar därmed till att göra kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare.

Kulturnämnden har ökat budgetramen för Verksamhetsstöd och totalt 36 stödmottagare har därmed beviljats en höjd nivå.

 

De fyra nya aktörerna är:


Johanssons pelargoner och dans
Johanssons pelargoner och dans är ett danskollektiv och en produktionsplattform. Under 2022 fokuserar gruppen på att skapa scenkonst i offentliga miljöer, och verksamhetsåret innefattar turnéer av existerande föreställningar, produktion av nya och pedagogiskt arbete. Kulturförvaltningens motivering till beslut är att Johanssons pelargoner och dans ideell förening bedriver en angelägen och nyskapande pedagogisk och konstnärlig verksamhet samt når ut till barn och ungdomar med sina föreställningar och projekt.

Kulturhuset Gula Villan i Järna
Gula Villan är ett kulturhus i Järna, Södertälje kommun, med en blackbox och lokaler för konstnärlig produktion, möten och kurser med ett särskilt fokus på scenkonst. Föreningens övergripande mål är att fylla huset med aktiviteter och evenemang och under 2022 rymmer verksamheten residens, offentliga föreställningar, galleri och verkstäder för konstnärer, barn och ungdomsprogram samt Gula Villans konstnärliga trädgårdsförening. Gula Villan är en viktig plats för lokalsamhället och regionen och erbjuder dels publik i alla åldrar att ta del av kultur och dels erbjuda möjligheter för konstnärer att verka.

Strindbergs Intima teater
Strindbergs intima teater med scen på Norrmalm i Stockholm vill vara ett kulturcentrum för kunskapsutbyte, experimenterande och risktagande med målsättningen att skapa nya former, genrer och spelstilar inom svensk teater i Strindbergs anda. Under 2022 kommer Strindbergs intima teater att som huvudsakligt tema arbeta med folkrörelser och presentera nio uppsättningar i egen produktion.

Teater Gyllene draken
Teater Gyllene draken spelar främst för barn och unga och arbetar i huvudsak med nyskrivet material och tar fram sina föreställningar i nära samarbete med målgruppen. Gyllene draken har ingen egen scen utan spelar på turné, både regionalt och nationellt. Kulturförvaltningen anser att Teater Gyllene draken med sina angelägna och väl avlyssnade teman är en konstnärligt intressant aktör som utgör ett spännande tillskott till regionens barnteateraktörer.

Se alla beviljade Verksamhetsstöd på kulturförvaltningens webbplats.

 

Tillbaka till nyhetslistan