App kan bidra till delaktighet för barn inom vården

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den interaktiva appen IACTA riktar sig till barn mellan 3–5 år som ska genomgå en läkarundersökning eller provtagning. Syftet med appen är att öka barnens förståelse för vad som kommer att hända samt minska eventuell rädsla och på så sätt göra det möjligt för barnen att vara delaktiga i vårdsituationen.

Anna Stålberg är upphovsperson till appen IACTA, med stöd av Region Stockholm.

Under 2020 har upphovspersonen till IACTA-appen, Anna Stålberg, barnsjuksköterska och lektor i omvårdnad, vidareutvecklat appen. I arbetet har förskolebarn i stockholmsområdet varit medarbetare. Studien finns nu publicerad i tidskriften Journal of Pediatric Nursing

- Barnets perspektiv behövs när man utvecklar digitala verktyg för barn. Barnens input har påverkat hur de olika momenten ska presenteras i appen så att upplevelsen blir ur barnets perspektiv, säger Anna Stålberg.

I IACTA får barnet välja en avatar som får genomgå samma situationer som barnet senare kommer att möta under sitt vårdbesök. När de använder appen finns en läkare eller sjuksköterska med för att, vid behov, guida barnet och svara på frågor.

Att studien nu publiceras i en vetenskaplig tidskrift innebär att Anna Stålbergs forskning blir synlig för andra forskare inom samma område.

- Det ger mig en möjlighet att nå ut och kunna sprida det arbete jag gör, säger hon.

Läs mer: Se en presentation av IACTA på Youtube.

FAKTA

  • IACTA-appen är ett interaktivt sätt att möjliggöra yngre barns (3–5 år) delaktighet i vårdsituationer.
  • Appen är utvecklad av Anna Stålberg, barnsjuksköterska och lektor i omvårdnad. Vidareutvecklingen av appen har skett i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa med stöd av Region Stockholms Innovationsfond.
  • Än så länge används inte appen inom vården, men ska testas i primärvården via ett forskningsprojekt de kommande åren.
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur