Digitala berättelser prövas som ny metod inom vården

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm har påbörjat flera samarbeten med så kallade digitala berättelser som patienter och anhöriga i hälso- och sjukvården i Region Stockholm erbjuds att göra. Att skapa en digital berättelse om sig själv ger ett kreativt utlopp för tankar och känslor när man är patient. Det kan också ge vården värdefull kunskap om patienten. 

Illustration ur instruktionsfilm om digitalt berättande (av Unga berättar, Stockholms stad, på uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm).

En digital berättelse görs med hjälp av en mobiltelefon eller surfplatta och är cirka 1-3 minuter lång. En berättelse bygger på egna bilder, filmer och ljudpålägg och hålls ihop av ett manus som den som gör berättelsen först skriver och sedan läser in. Den kan handla om patienten själv, ett intresse eller ett minne.

Unga berättar på Stockholms kulturskola har på uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa tagit fram fyra korta instruktionsfilmer, både på svenska och engelska, så att det ska vara enkelt att göra sin egen berättelse i sin egen takt. Nu sprids instruktionsfilmerna till ett antal verksamheter inom Region Stockholm för att testas av patienter och anhöriga.

Ger utlopp för tankar och känslor

Digitala berättelser kan ge vården värdefull kunskap om patientens vårdupplevelse. Det kan också vara ett bra sätt för patienten eller en anhörig att få utlopp för sina tankar och känslor i en pressad situation.

- Att få pröva att göra något kreativt och högst personligt i samband med en vistelse i vården kan ge en meningsfull paus i en påfrestande miljö, säger Ulrika Lindblad, strateg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa som initierat projektet.  

Flera pilotprojekt på gång

Denna vår startar ett antal pilotprojekt som prövar metoden i olika vårdsammanhang och med lite olika syften. Svenska hjärntumörföreningen, Neonatalvården respektive Psykoonkologisk mottagning vid Karolinska Universitetssjukhuset är några av dem som nu prövar digitala berättelser i sina verksamheter.

Det finns fortfarande goda möjligheter att pröva digitala berättelser i vårdmiljö! Är du intresserad, kontakta gärna Kompetenscentrum för kultur och hälsa så hjälper vi till, mejla: ulrika.lindblad@sll.se

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur