Slöjd Stockholm - en del av kulturförvaltningen

Från och med 1 januari 2021 blir Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm en del av Region Stockholms kulturförvaltning. I samband med verksamhetsövergången koncentreras konsulentverksamheterna i en ny enhet.

Den nya enheten samlar konsulenterna inom Dans, Cirkus, Film och Hemslöjd.

Ett långsiktigt arbete för att bättre samla och samordna länskulturfunktionerna når en viktig ny nivå i starten av år 2021.  Då samlas fem länskulturfunktioner inom kulturförvaltningen, Region Stockholm. 

Detta är resultatet av ett långsiktigt strategiskt arbete som gjorts i enlighet med regionfullmäktiges uppdrag. Jag är glad och stolt för att vi i det viktiga nystartsåret efter pandemin, år 2021, kan formera oss med än bättre samlad kraft och med smarta synergier, säger Torbjörn Neiman, avdelningschef för främjande länskulturfunktioner vid kulturförvaltningen.

För kommuner och aktörer inom länet

Tillbaka till nyhetslistan