Vård- och omsorgspersonal skriver historia

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Just nu pågår en insamling av berättelser från vård- och omsorgspersonal kallad #icoronatider, på initiativ av Stockholms läns museum och Stockholms stadsmuseum.

Foto Julia Andersson

Syftet är att samla in vittnesmål från människor som arbetar mitt i den pågående krissituationen med covid-19. Berättelserna ska bevaras som ett tidsdokument till eftervärlden. Personer som arbetar inom vård och omsorgen i Region Stockholm kan delge sin arbetssituation just nu i ett digitalt frågeformulär på Stockholms läns museums webbsida.

Hjälp oss gärna att sprida länken och samla in så många berättelser som möjligt!

Materialet ska bevaras för framtida generationer och kan komma att användas i utställningar, publikationer och till forskning.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur