Kultur får patienter med långvarig smärta att må bättre

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Ny forskning på Danderyds sjukhus visar att kultur kan bidra till att skapa bättre livskvalitet och bryta social isolering hos patienter som lider av långvarig smärta.

Syntolkning: Två personer sitter med varsitt instrument i knäet. Foto: Filip Carlsson

Tidigare studier visar att musik kan lindra smärta. Ny forskning på Danderyds sjukhus visar att kultur kan bidra till att skapa bättre livskvalitet och bryta social isolering hos patienter som lider av långvarig smärta.

Forskningsprojektet Rehabilitering med kultur har genomförts under två år av Högspecialiserad smärtrehabilitering vid Danderyds sjukhus med stöd från Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm. Grupper av patienter med långvarig smärta och begränsade kunskaper i svenska har regelbundet fått möta musik, dans, konst, slöjd och film – både som publik och genom eget deltagande.

Resultaten visar att deltagarnas upplevelse av ångest och depression minskat och att de brutit sin isolering. Vissa uppgav även att de fått mindre ont. När slutrapporten för projektet presenterades på Danderyds sjukhus var kulturförvaltningens chef Eva Bergquist en av talarna.

-Ibland framställs det som att det finns en motsägelse mellan kulturens verkan inom andra områden, till exempel kultur och hälsa, och den konstnärliga friheten. I själva verket är den konstnärliga friheten, och den konstnärliga kvalitén, snarare en förutsättning för kulturens bredare verkan.

Signifikanta förbättringar av självupplevd hälsa

Flera forskare har varit inkopplade för att mäta forskningsprojektets effekter på deltagarna, genom deltagande observationer och självskattningsenkäter. Här fann forskarna signifikanta förbättringar av den självupplevda hälsan. Hela 94 procent uppger att deras förmåga att hantera sin livssituation har förbättrats. Deltagarna redovisade också ökad livsglädje, ökad trygghet och minskad rädsla inför att åka kollektivt.

- Långvarig smärta är ett angeläget problem som kostar mycket för både samhället och den enskilda individen. Det är mycket positivt att vi i detta projekt har forskat med både medicinskt och humanistiskt perspektiv. Jag hoppas att resultaten ger nya infallsvinklar och möjligheter för behandling och rehabilitering av patienter med långvarig smärta i framtiden, säger Monika Löfgren, ansvarig forskare vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid Danderyds sjukhus.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur