Kultur – varje barns rättighet?

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Välkommen på en heldagskonferens om att integrera ett barnrättsperspektiv i verksamheter som riktar sig mot barn och unga. Hur kan vi inom kultur- och biblioteksverksamhet arbeta med dessa frågor på bästa sätt?

Bilder: Unsplash

Hur kan vi konkret arbeta med delaktighet, inflytande och ett breddat deltagande med och för barn och unga?

Under denna fullspäckade konferensdag belyser vi dessa frågor genom att rikta fokus mot vad forskning och utredningar säger om barns rätt till kultur. Vi får ta del av konkreta förslag från kulturområdet och lyfter samtal kring utmaningar, möjligheter och samverkan.

Dagen riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson inom kultur-, fritids- och biblioteksverksamhet i Stockholms län.  

Datum och praktisk information

Datum: Torsdag den 19 oktober 2023 
Tid: Klockan 09:00-16:30 
Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 (Observera ny lokal)

Konferensen är kostnadsfri. Avanmälan är möjlig fram till 4 oktober, därefter tillkommer en avgift på 500 kronor. Du kan alltid lämna över din plats till en kollega. 

Konferensen är fullbokad, men väntelista finns.

Anmäl dig till väntelista via formulär på denna länk

Talare under konferensen

Monica Gustafsson Wallin, konsult och strateg inom barnrätt, kommer ge en fördjupande inblick inom området. Monica har lång erfarenhet av att  verka i offentlig sektor och civilsamhället för att implementera och skapa lärande om barnets rättigheter. Hon medverkade dessutom som utbildare och handledare till de biblioteksutvecklare som skrev boken Löpa linan ut – Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Under åren 2018–2021 medverkade hon i Region Örebro läns arbete med Löpa linan ut. 

Karin Forss, processledare rättighetsperspektiv på Kulturrådet, presenterar rapporten Flernivåsamverkan främjar barnets bästa, som myndigheten tagit fram inom ramen för uppdraget Barnrätt i praktiken (2021-2023). Hon berättar hur Kulturrådet arbetar vidare med rapportens resultat inom ramen för sitt pågående barnrättsarbete.   

Jenny Johannisson, utredare och ställföreträdande chef vid Myndigheten för kulturanalys, sammanfattar med utgångspunkt i myndighetens rapport om breddat deltagande vilka åtgärder som enligt Kulturanalys bedömning behöver vidtas för att alla barn och unga ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.  

Catarina Bengtsson är verksam som universitetsadjunkt i kulturstudier vid Institutionen för Kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och som lärare vid förskollärarprogrammet och i programmet för lärare med inriktning mot fritidshem. I denna föreläsning tar hon avstamp i barnkonventionens artikel 31 och barns rätt till delaktighet i kulturlivet. Genom ett konkret kulturprojekt, som inspirerats av Community art som modell, har hon undersökt hur barns egna kulturella och estetiska erfarenheter kan tas tillvara och därigenom stärka aktörskap, demokrati och delaktighet bland barn och unga.                                                                       

Moa Hedström Waldén, kultursamordnare i Avesta kommun, och Malin Grimfeldt, kulturpedagog och ungdomsstrateg, presenterar hur de arbetat med elevinflytande i Avesta kommun genom EKO – elevkulturombud. Ett arbetssätt som syftar till att elever ska få vara med och påverka vilken kultur de möter i skolan. Vi får också en presentation av några av kommunens egna ”ekosar”: Tekla Lehtonen, Vilgot Engström, Wilmer Glad och Andreas Åhgren.

Frida Jerlvall och Viveka Vidhammer från Stockholms stads kulturskola resurscentrum, en anpassad verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning, berättar om hur de arbetar med delaktighet och inflytande bland barn och unga med funktionsnedsättning.  

Sylvia Carlsdotter, verksamhetschef på Kulturskolan i Simrishamns kommun, utbildare inom barnkonventionen och barnrättsstrateg/konsult inom SKR (Sveriges kommuner och regioner), presenterar exempel från Kulturskolan i Simrishamn och hur de implementerat barnkonventionen i sin verksamhet. Hur påverkar vår barnsyn vårt sätt att jobba? Och hur hänger tanke, ord och handling ihop?

Valentina Cuevas och Sara Jonsson, från Bibliotek TIO14 i Södertälje, berättar hur de arbetat med sin verksamhet i Södertälje kommun. TIO14 är ett bibliotek som öppnade under 2021. Det har fokus på att skapa ett tryggare och mer inbjudande bibliotek för besökare mellan 10-14 år – ett bibliotek som inte bara har vuxengräns utan också låter unga vara med och besluta kring inköp och utformning av verksamheten.    

Dagens moderator är Linus Torgeby, statsvetare med lång erfarenhet av att arbeta med barnrättsfrågor. Just nu driver han, tillsammans med Åsa Ekman, Barnrättssnack – en podd om barnkonventionen. Linus kommer leda ett flertal paneldebatter med dagens gäster och föreläsare och guida oss vidare kring frågan barns rätt till kultur.

Ladda ner program som pdf här

Konferensen arrangeras av länskulturkonsulenterna och Regionbibliotek Stockholm.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan länskulturkonsulenterna