200 unga sommarjobbar med kultur i länet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies
Kultursommarjobb 2022: "Lilith the end" på Subtopia i Botkyrka. Foto: Kevin Borsali

Sommaren närmar sig och för ett par hundra ungdomar i länet är det snart dags för kultursommarjobb. Region Stockholm har förmedlat handledarersättning till ett flertal kommuner och möjliggjort för cirka 200 unga i åldern 16 till 19 år att under sommaren prova ett yrke inom dans, film, hemslöjd eller musik. 

Intresset för kultursommarjobb har varit särskilt stort i år, inte minst för kulturformen hemslöjd som är ny i sammanhanget. De kommuner som fått handledarersättning anlitar en professionell kulturutövare för att handleda ungdomar under 2-3 veckor.

Kommuner som tagit del av satsningen är bland annat Botkyrka, som i samarbete med Subtopia planerar att arbeta med filmskapande och dans. Tyresö kulturskola har projektet ”Sommarmusiker unplugged” där ungdomar kommer genomföra konserter på äldreboenden och på samlingsplatser utomhus.

I Haninge kommun kommer unga sommarjobba inom dans under ledning av Johanssons Pelargoner och dans. Ungdomar i Lidingö Stad erbjuds sommarjobb inom dans och musik, med möjlighet till ett konstartsöverskridande samarbete. 

Både Upplands-Bro kommun och Solna Stad satsar på slöjd som sommarjobb. Solna ser slöjd som ett självklart kulturhistoriskt uttryck och kommer låta unga skapa växtstöd, portaler, odlingskragar, skyltar, sittplatser med mera till trädgårdar i kommunen.

Vi önskar alla kultursommarjobbare en härlig sommar full av konstnärligt skapande!

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan länskulturkonsulenterna