Mötesplats barnkultur 28 november: "Dansbad"

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Arbetar du med barnkultur eller är intresserad av området? Välkommen till Mötesplats barnkultur, där du kan ta del av aktuella projekt och spännande samtal om barnkultur! Hösten 2022 bjuder länskulturkonsulenterna, tillsammans med Centrum för barnkulturforskning och Teater Tre, in till två mötesplatser på temat scenkonst, dans och rörelse med och för barn och unga. Den 28 november berättar koreograferna Helena Lambert och Sara Lindström Lindhe om "Dansbad".

Foto: Joakim Olsson

Dansbad - Hur digitala format och vardagsmaterial kan bjuda in till dans med flera sinnen 

Datum: Måndag den 28 november 2022 
Tid: Klockan 17:00 (vi bjuder på adventsfika från klockan 16:30) 
Plats: Teater Tre, Rosenlundsgatan 12, precis runt hörnet från Hornsgatan. Tunnelbana Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan. Buss 4, 66, 74 stannar i närheten.
Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret

“Dansbad” är en serie sinnliga dansupplevelser utformade specifikt för en målgrupp med funktionsvariationer, anpassad skola, av koreograferna Helena Lambert och Sara Lindström Lindhe. “Dansbad” syftar till att utveckla samspelet och kontakten mellan pedagoger och elever. Det gemensamma undersökandet står i fokus där kropp, sinnen och fantasi sätts i rörelse genom utforskandet av vardagsmaterial.  
 
Under Mötesplats Barnkultur ger Lambert och Lindström en fördjupad inblick i hur de arbetat fram ”Dansbad” utifrån de behov och utmaningar de själva har stött på i arbete med målgruppen. De kommer också berätta om hur “Dansbad” omformades till “Digitala Dansbad” under pandemin och hur det digitala formatet vidareutvecklade projektets innehåll, gav nya infallsvinklar och insikter om vad just ett digitalt format kan tillföra till den fysiska upplevelsen. Koreograferna kommer även ge ett smakprov på en dansbadsceremoni och berätta om sin kommande produktion “Träda Prassla Tråda…” som bygger vidare på projektet “Dansbad”.  
 
Helena Lambert och Sara Lindström Lindhe är yrkesverksamma dansare och koreografer som i över femton års tid arbetat konstnärligt med scenkonst både internationellt, nationellt, och lokalt. Att möta individer och grupper som både får uppleva och skapa scenkonst och konst utifrån sina egna förutsättningar har gått som en röd tråd genom deras praktiker och de har båda lång erfarenhet av att jobba med konstnärliga processer utanför de traditionella scenrummen tillsammans med deltagare i olika åldrar och med olika förutsättningar. 

Om Mötesplats barnkultur 

Region Stockholms länskulturkonsulenter i cirkus, dans, film, hemslöjd och musik arrangerar, tillsammans med Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, Mötesplats barnkultur: En mötesplats för dig som arbetar med, eller är intresserad av, barnkulturområdet. Genom inbjudna gästföreläsare får du ta del av nyskapande projekt, nyheter inom forskningen och spännande verksamheter inom barnkultur. Under 2022 genomförs Mötesplats barnkultur i samarbete med Teater Tre.  

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan länskulturkonsulenterna