Kultur – varje barns rättighet?

Välkommen till en heldag med forskning, debatt och inspiration om barnrättsperspektiv i kulturverksamhet för och med barn och unga. Länskulturkonsulenterna och Regionbibliotek Stockholm bjuder in till en konferensdag för dig som arbetar inom kultur- och biblioteksverksamhet, där vi fördjupar oss inom området barn och ungas rätt till kultur.

Datum
Torsdag den 19 oktober 2023
Tid:
09:00-16:30
Plats:
Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 (Observera ny lokal),

Sedan barnkonventionen blev lag 2020 behöver vi som vänder oss mot målgruppen barn och unga integrera ett barnrättsperspektiv i vårt arbete. Hur kan vi inom kultur- och biblioteksverksamhet arbeta med detta på bästa sätt? Hur arbetar man konkret med delaktighet, inflytande och ett breddat deltagande med och för barn och unga?

Under dagen belyser vi dessa frågor genom att rikta fokus mot vad forskning och utredningar säger om barns rätt till kultur, ge konkreta förslag på hur man arbetat inom kulturområdet och lyfta samtal kring utmaningar, men också möjligheter och samverkan som kan främja varje barns rätt till kultur.

Inbjudan och detaljerat program kommer.

Varmt välkomna!

Till anmälningsformulär