Mötesplats barnkultur: Dansbad - Hur digitala format och vardagsmaterial kan bjuda in till dans med flera sinnen

Arbetar du med barnkultur eller är intresserad av området? Välkommen till Mötesplats barnkultur, där du kan ta del av aktuella projekt och spännande samtal om barnkultur! Hösten 2022 bjuder länskulturkonsulenterna, tillsammans med Centrum för barnkulturforskning och Teater Tre, in till två mötesplatser på temat scenkonst, dans och rörelse med och för barn och unga. Den 28 november berättar koreograferna Helena Lambert och Sara Lindström Lindhe om "Dansbad".

Datum
Måndag den 28 november 2022
Tid:
17:00-18:00
Plats:
Teater Tre, Rosenlundsgatan 12,

“Dansbad” är en serie sinnliga dansupplevelser utformade specifikt för en målgrupp med funktionsvariationer, anpassad skola, av koreograferna Helena Lambert och Sara Lindström Lindhe. “Dansbad” syftar till att utveckla samspelet och kontakten mellan pedagoger och elever. Det gemensamma undersökandet står i fokus där kropp, sinnen och fantasi sätts i rörelse genom utforskandet av vardagsmaterial.  
 
Under Mötesplats Barnkultur ger Lambert och Lindström en fördjupad inblick i hur de arbetat fram ”Dansbad” utifrån de behov och utmaningar de själva har stött på i arbete med målgruppen. De kommer också berätta om hur “Dansbad” omformades till “Digitala Dansbad” under pandemin och hur det digitala formatet vidareutvecklade projektets innehåll, gav nya infallsvinklar och insikter om vad just ett digitalt format kan tillföra till den fysiska upplevelsen. Koreograferna kommer även ge ett smakprov på en dansbadsceremoni och berätta om sin kommande produktion “Träda Prassla Tråda…” som bygger vidare på projektet “Dansbad”.  
 
Helena Lambert och Sara Lindström Lindhe är yrkesverksamma dansare och koreografer som i över femton års tid arbetat konstnärligt med scenkonst både internationellt, nationellt, och lokalt. Att möta individer och grupper som både får uppleva och skapa scenkonst och konst utifrån sina egna förutsättningar har gått som en röd tråd genom deras praktiker och de har båda lång erfarenhet av att jobba med konstnärliga processer utanför de traditionella scenrummen tillsammans med deltagare i olika åldrar och med olika förutsättningar. 

Vi bjuder på adventsfika från klockan 16:30.

Vill du komma? Fyll i anmälningsformuläret!