[CIRKUS, DANS] Cirkus- och dansfrukostträff

Välkommen till en frukostträff på temat prissättning! Cirkus- och danskonsulenterna har bjudit in centrumbildningar, organisationer, kommunal verksamhet, cirkus- och danskonstnärer för att prata om arvoden och kostnader.

Datum
Torsdag den 5 oktober 2023
Tid:
08:30-11:30
Plats:
Usine konferens, Södermalmsallén 36, plan 3,

Vi har vid flera tillfällen fått in önskemål från länets utövare att arrangera en träff som handlar om prissättning – nu är det dags! På träffen medverkar centrumbildningar, organisationer, kommunal verksamhet och utövare, som delar med sig av hur man kan tänka vid beräkning av gage och andra kostnader.

Det kan vara svårt att sätta pris på sin produktion. Vad är ett rimligt gage och vad ska ingå i det? Hur resonerar en arrangör kring priset? Skiljer sig arvodesnivåerna mellan dans och cirkus? Kom och diskutera, lyssna, ge input och ställ dina frågor! 
 
Medverkande: 
 
Margreth Elfström, ordförande, och Gabriel Soldati, kommunikatör, Manegen 
Amy Fee, Danscentrum Sverige 
Malin Lundstedt, Dansnät Sverige 
Clara Bankefors, Arkeolog8 
Camilla Hammarström, tidigare cirkusproducent 
Katarina Weidhagen, Nacka kommun 
 
Dessutom berättar Erik Häger, handläggare på kulturförvaltningen Region Stockholm, om Projektstödet som kan sökas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet. Det finns även möjlighet att ställa frågor gällande stödet, som har sista ansökningsdag 24 oktober 2023. 
 
Vi bjuder på kaffe och smörgås.   

Till anmälningsformuläret för frukostträffen