Nätverk för arrangörer i länet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Länskulturkonsulenterna i Region Stockholm samordnar ett nätverk med arrangörer och kultursamordnare i länet. Vi bjuder in till fyra nätverksträffar per år med fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt konsultativt stöd från länskulturfunktionerna.  

Arrangörsnätverket är en resurs för dig som beställer och arrangerar kulturaktiviteter för barn och unga i Stockholms län. I nätverket finns kultursamordnare, strateger, fritidssamordnare som är anställda i kommunerna, såväl som arrangörer inom lokalt föreningsliv. 

Två gånger per termin träffas vi för att utbyta erfarenheter och dela goda exempel. Vi har många gemensamma utmaningar och frågeställningar. Ungas delaktighet och hur vi når ut bredare med kultur är frågor som följer oss. För att stärka vår kompetens bjuder vi in externa föreläsare och gör studiebesök. 

Under våren 2022 har vi haft en digital träff med både föreläsning och workshop om kreativ kommunikation, samt ett studiebesök i Upplands-Bro med information bland annat om det spännande arbetet med att göra invånarna delaktiga i utvecklingen av en stadsdel.

Om du beställer eller arrangerar kulturaktiviteter för barn och unga och vill vara med i nätverket, skicka ett mejl till Anita Hjelm, e-post: anita.hjelm@regionstockholm.se.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?