Utlysning: Musikresidens i Upplands-Bro

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Är du professionell musiker och arbetar med produktioner för barn? Välkommen att söka ett musikresidens i Upplands-Bro. Residenset ska genomföras under några veckor med start under hösten 2023. Det övergripande syftet är att utveckla musikproduktioner för barn och unga i nära kontakt med kommuninvånare i länet.

Kulturhuset i Upplands-Bro

Musikresidenset erbjuds i samarbete mellan Upplands-Bro kommun och musikkonsulenterna, Region Stockholm. Syftet med detta residens är att skapa eller påbörja en ny interaktiv musikproduktion för barn i åldern 6-9 år, som även kan framföras för och med barn och äldre tillsammans.

Medskapande barn och äldre

Residenset ska genomföras i nära samverkan med två skolklasser i årskurs 2 och musikintresserade äldre, bland annat från en kulturklubb som finns i kommunen och från äldreboenden. Upplands-Bro kommun satsar övergripande på gemensamma medskapande projekt för barn och äldre och musikresidenset är tänkt att ingå i den satsningen. Kommunen planerar även att spela in en kort film under processens gång.

Ett önskemål från kommunen är att residenset ska omfatta en produktion i en smalare genre, till exempel klassisk musik (gärna opera) eller jazz. Upplägget för residenset planeras i samråd med kommunen.

Vad innebär residenset?

Residenset riktar sig till professionella musiker och en ensemble på 2-4 personer. Det beräknas pågå i cirka 2-3 veckor, men dagarna kan vara utspridda.

Musikresidenset i samarbete med Upplands-Bro kommun innebär att:

 • Kommunen bidrar med lokal/er.
 • Kultursamordnaren/producenten Helena Karlsson hjälper till med kontakter och praktiska frågor.

Av er som har residenset förväntas:

 • Att ni samverkar med barn och äldre från kommunen. Exempel kan vara att ni har workshops med barn och äldre och att de kan vara med under planeringen med ”brainstorming”.
 • Om residenset möjliggör för gruppen att slutföra en föreställning, är det önskvärt att premiären sker i Upplands-Bro.

Region Stockholm bidrar med:

 • Arvode på faktura på 75-90 000 kronor för musikensemblen (beroende på gruppens storlek).
 • Råd och stöd från musikkonsulenterna.

Lokaler

Stora scenen, Kulturhuset Kungsängen och Ekhammarscenen kommer att användas under residenset. Ensemblen kommer överens om lämpliga datum i samråd med kultursamordnaren/producenten Helena Karlsson och skolan med flera.

Fakta om Upplands-Bro

Upplands-Bro ligger i hjärtat av Mälardalen. Där bor drygt 31 000 invånare, där finns 13 mil stränder och en skärgård med närmare 50 öar. Det är till ytan en av de större kommunerna i Stockholm.

År 2020 var 33 procent i åldersgruppen 0–24 år, 52 procent 25-64 år samt 15 procent 65+. Befolkningsökningen de senaste tre åren är 8,1 %, näst högst i Sverige. Upplands-Bro har nyligen antagits som en äldrevänlig kommun att ingå i ett nät-/ramverk framtagit av Världshälsoorganisationen (WHO).

Vem kan söka?

 • Fria utövare inom musik.
 • Sökande ska ha sin bas och vara professionellt verksamma i Stockholms län.
 • Sökande ha erfarenhet av att arbeta professionellt och gärna pedagogiskt med musik för och med barn och gärna ha erfarenhet av samverkan mellan barn och äldre.
 • F-skattsedel krävs, samt postgiro eller bankgiro.

Ansökan ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter. Namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
 • Beskrivning av den idé och produktion för barn som ni vill arbeta med under residenset, maximalt en A4-sida, med tema, musikgenre, innehåll, mål/syfte med produktionen.
 • Kort CV för de personer som ingår.
 • Länkar/ljudprov till tidigare verksamhet.

Urval

I urvalet bedöms den sökandes motivering, professionalism, angelägenhet för målgrupperna, förnyelse, originalitet med mera. Urvalet görs av musikkonsulenterna Region Stockholm tillsammans med kultursamordnaren/producenten och eventuellt någon mer företrädare för kommunen.

Skicka ansökan

Skicka frågor och ansökan med e-post till musikkonsulent
susanne.rundberg-andersson@regionstockholm.se (semester vecka 34).

Frågor kan även besvaras av anita.bolin-heggestad@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 379 37

Obs! Ansökningstiden är förlängd:
Skicka ansökan senast 8 september 2023.

Besked lämnas senast 27 september 2023.

Välkommen med din ansökan!

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur