Utlysning: Musikresidens i Vaxholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Är du professionell musiker och arbetar med produktioner för barn? Välkommen att söka ett mindre musikresidens i Vaxholm. Residenset påbörjas under december 2022 och fortsätter under början av 2023. Syftet med residenset är att ta fram en ny produktion för de yngsta barnen.

Rådhuset i Vaxholm. Foto: Mikaela Lodén

Arrangörer i Stockholms län efterfrågar fler musikproduktioner för de yngsta barnen. Musikresidens i samarbete med en kommun är en metod som Region Stockholms musikkonsulenter vill utveckla, bland annat i syfte att få fram fler produktioner för de yngsta.

Residenset i Vaxholm ska påbörjas under 2022 (vecka 50) och fortsätta under början av 2023. Det ska pågå i cirka två veckor, men dagarna kan vara utspridda. Residenset bör vara klart senast i början på mars.

Syftet med residenset är att påbörja eller slutföra en ny musikproduktion för barn inom åldersspannet 1-4 år. Residenset riktar sig till professionella musiker. Med hänsyn till målgruppen samt lokalens storlek och förutsättningar tänker vi oss en liten ensemble om två till tre personer.

Vad innebär musikresidenset i samarbete med Vaxholms stad?

 • Att kommunen bidrar med lokal, Sessionssalen i Rådhuset.
 • Att en kontaktperson hjälper till med praktiska frågor (men gruppen måste vara självgående).

Vad förväntas av er som har residenset?

 • Att ni samverkar med förskolor i närheten. Gruppen har den praktiska kontakten med förskolorna, efter det att kommunen och musikkonsulenterna har presenterat projektet för närliggande förskolor och tillhandahållit kontaktuppgifter.
 • Att ni under arbetsprocessen till exempel har workshops med förskolebarnen, och/eller att de får vara provpublik eller liknande.
 • Om residenset möjliggör för gruppen att slutföra en föreställning, är det önskvärt att premiären sker i Vaxholm.
 • Att ni redovisar residenset, till exempel hur ni samverkat med förskolor, hur arbetsprocessen sett ut, vad som uppnåtts, med mera.

Vad bidrar Region Stockholm med?

 • Ett arvode på 60 000 - 80 000 kronor på faktura för musikensemblen, beroende på gruppens storlek
 • Råd och stöd från musikkonsulenterna

Vem kan söka?

 • Fria utövare inom musik 
 • Sökande ska vara professionellt verksamma i Stockholms län.
 • Sökande ha erfarenhet av att arbeta professionellt och gärna pedagogiskt med musik med och för små barn.
 • F-skattsedel krävs, samt postgiro eller bankgiro.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Kontaktuppgifter. Namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
 • Beskrivning av en produktion för små barn som ni vill arbeta med under residenset, maximalt en A4-sida, med tema, musikgenre(r), innehåll, mål och syfte med produktionen.
 • CV för de personer som ingår.
 • Länkar/ljudprov till tidigare verksamhet.

Om lokalen, Sessionssalen

Lokal för residenset är Sessionssalen i det vackra Rådhuset mitt i hjärtat av Vaxholm. Salen har cirka 7 x 4 meter tillgängligt scen/repetitionsutrymme. Både salen och angränsande rum måste bokas i förväg för de dagar som musikensemblen avser att arbeta där. De sammanträdesbord och stolar som finns i salen kan skjutas undan, men salen måste återställas. Gruppen har tillgång till lokalen klockan 10:00 – 15:00 på vardagar. Toalett och lunchrum finns i anslutning till Sessionssalen.

Några datum i vecka 50 är preliminärt bokade för residenset, men för början av 2023 får datum bokas i samråd med kommunen enligt överenskommelse och när salen är ledig. Rådhusets fasad, tak och fönster renoveras under våren och det kan finnas tillfällen när det låter. Musikkonsulenterna/ kommunen kommer att samråda med entreprenören för att hitta så bra tillfällen som möjligt för residenset. Rådhuset är öppet under hela renoveringsperioden.

Om Vaxholm

Vaxholm är en skärgårdskommun och omfattar cirka 70 öar, varav 57 bebodda samt den stora gröna halvön Bogesundslandet. Vaxholms stad är en småstadsidyll med rik historia och ligger cirka 3 mil från Stockholm. Kommunen har cirka 12 000 fastboende invånare. Det finns fyra kommunala förskolor och sex fristående förskolor.

Hur görs urvalet?

I urvalet bedöms den sökandes motivering, professionalism, angelägenhet för målgruppen, förnyelse, originalitet med mera.

Urvalet görs av Susanne Rundberg Andersson, musikkonsulent Region Stockholm och Anita Bolin Heggestad, konsulentadministratör Region Stockholm samt Eva-Lena Granbacka, kultur- och bibliotekschef Vaxholms stad och Christina Nilsson, kulturansvarig Vaxholms stad.

Sök senast 23 november!

Har du frågor om residenset eller ansökan, hör av dig till Susanne Rundberg Andersson susanne.rundberg-andersson@regionstockholm.se eller Anita Bolin Heggestad anita.bolin-heggestad@regionstockholm.se

Skicka din ansökan till: anita.bolin-heggestad@regionstockholm.se

Senaste ansökningsdag är 23 november 2022.

Besked lämnas senast den 2 december 2022.

Välkommen med din ansökan!

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur