Musikkonsulenterna

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Musikkonsulenterna i Region Stockholm har i uppdrag att sprida levande musik i hela länet, i första hand till barn och unga, förstärka musikens roll i regionen och utveckla förutsättningar för att uppleva och skapa musik. 

Musikkonsulenterna har ett främjande uppdrag gentemot kommuner, arrangörer och det fria musiklivet i Stockholms län. Genom sina insatser bidrar konsulenterna både till att tillgängliggöra musikupplevelser för barn och unga genom subventionerat utbud och till att skapa förutsättningar för delaktighet och eget skapande. 

Ett samlat utbud för barn och unga

Musikutbudet för barn och unga finns i Region Stockholms digitala kulturkatalog. Kulturkatalogen samlar erbjudanden som föreställningar, workshops, skolbio och projekt för kommuner och arrangörer. Bokningar av musikprogram och workshops sker hos Anita Bolin Heggestad.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?