För musiker och artister

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Har du en professionell musikproduktion för barn och unga?

Magnus och Irina. Foto: Nadja Sjöström

Under 2023 görs en översyn av hur det subventionerade musikutbudet ska väljas ut. Om du har en professionell musikproduktion och är intresserad av att komma med i Region Stockholms kulturkatalog under det subventionerade musikutbudet för barn och unga 2023, kan du skicka en intresseanmälan till Susanne Rundberg Andersson.

En intresseanmälan bör innehålla: 
• Information om musikproduktionen, kort om innehåll, syfte och medverkande.
• Målgrupp; vilka åldrar ni främst riktar er till.
• Information om huruvida produktionen kräver teknik, och i så fall, om ni själva har med er den teknik som behövs vid skolturnéer och liknande. I första hand söker vi mobila produktioner som inte kräver så mycket teknik.
• Ange var medlemmarna i gruppen är baserade (om det inte är Stockholm).
• Kort CV om dig själv/gruppmedlemmarna samt kort bakgrund om vad du/ni har gjort tidigare, ange särskilt om ni har spelat för förskolor, skolor eller gymnasiet.
• Ljudprov, helst filmat material eller länk till videoklipp på till exempel Youtube eller webbsida. Informera om er föreställning kan ses i eller i närheten av Stockholms län.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?