Lin

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Carl von Linné gav linet dess namn Linum usitatissimum vilket betyder ”det allra mest användbara” eller ”det högst nyttiga linet”. Var med och odla en kvadratmeter lin tillsammans med linodlare över hela landet!

Det allra mest användbara

Lin är en underbar växt och vi vill att fler lär känna den blå eller vita blomman. Lin betyder på latin ”det högst nyttiga” och sällan har väl ett namn beskrivit en växt så bra. Linet klär oss, värmer och föder oss. Linet drivs av sol, jord och vatten. Det delar en mångtusenårig historia med oss människor.

Odla lin tillsammans med oss

Var med och odla en kvadratmeter lin tillsammans med andra lin-intresserade i hela länet! Anmäl dig till hemslöjdskonsulenternas nyhetsbrev genom att fylla i prenumerationsformuläret, så får du nyheter både om projektet 1 kvm lin och allt annat som hemslöjdskonsulenterna gör. För linet kommer du att få odlingstips under odlingssäsongen, kulturhistorisk kuriosa och mycket annat med lin-anknytning.

Nedan följer de olika stegen som är närmast förestående. Sidan uppdateras med ny information inför beredningen som sker i höst. Då kommer vi att samlas i regionen på olika platser för att bråka, skäkta och häckla. 

Linet blommar 

En av höjdpunkterna under linodlingen är blomningen. Linet blommar efter cirka 60 dagar. Varje blomma vänder sig mot ljuset och är överblommad ungefär vid tolvtiden på dagen. Det är en upplevelse att sitta vid linodlingen en förmiddag och njuta av skönhetsupplevelsen.

Fortsätt rensa om det behövs, särskilt höga ogräs, som kommer att försvåra skörd och bearbetning av lintågan. 

Skörd – ryckning och torkning 

Cirka 90 dagar efter sådd kommer det att vara dags för skörd. Skörda när de första linkapslarna börjar bli gul-bruna och hårdna och de nedre bladen på stjälkarna faller av. Plantorna rycks upp med rötterna, de ska hållas raka utan att knäckas, håll bunten så att rötterna är jämna (rotjämna). Lägg ihop dem i buntar lagom stora för handen. Häng dem sedan på tork, då eftermognar fröerna som kan sås nästa år. 

Vid ryckningen är det fint att göra olika typer av grön slöjd, kransar och annat vackert av linet. Här finns en film om att rycka och torka linet. 

Frörepning och tröskning 

När linet har torkat i ungefär en vecka är det dags för frörepning, det vill säga att skilja frökapslarna med frön från linstrået. Det finns ett särskilt redskap för denna syssla, en frörepa eller linrepa. Den hör inte längre till hemmets standardutrustning, men det finns andra saker hemma som går att använda på samma sätt. En bärplockare fungerar till exempel utmärkt. 
Du kan också göra en egen frörepa genom att slå grova spikar i rad på en bräda. Beskrivning finns på webbplatsen 365 saker du kan slöjda.  

Sätt fast frörepan på en lång planka och lägg den på två stolar. Lägg ett lakan under som samlar upp alla frökapslar. Ta en linkärve i handen, lägg knippet på frörepan och dra till. Håll stadigt om linbunten så att linstråna inte glider isär. Nu lossnar frökapslarna från linhalmen. Fortsätt att dra linbunten genom frörepan tills alla frökapslar har fallit av. De ligger nu på lakanet. 

Frörepning kan man göra tillsammans. De går bra att vara två personer som sitter på var sida om ”kammen” och drar knippena igenom kammen växelvis. 

Ett annat sätt att ta bort frökapslarna är att kavla bort dem. Man kan då tröska samtidigt. Lägg linknippets överdel (där frökapslarna sitter) på ett tyg eller i en påse (till exempel ett örngott), använd en kavel och kavla på frökapslarna. Ruska knippet lite så faller fröerna och agnarna bort. Rester av frökapslarna kommer att sitta kvar på strået men det gör ingenting. När du har dina frökapslar vill du få ut så många fröer som möjligt ur kapslarna. 
Här finns en film om att repa och tröska linet.  

Spara dina fröer!

Om du sparar dina fröer kan du så igen nästa år. Till en kvadratmeter går det åt ca 15 gram frö. När du har tröskat frökapslarna, lämna fröerna att torka i några dagar. Sedan kan du förvara dem i en burk, i ett kuvert eller liknande. Om det finns lite fukt kvar i fröna och de hamnar i en tät burk finns det risk att de möglar, så torka dem gärna lite extra. Bevara frönamnet, så du vet vilken sort det är. 

Rötning 

När skörden är avklarad och frökapslarna är bortrepade är det är dags för nästa moment för att få fram lintågan, rötningen. Det är processen då lintågan skall befrias från halmen. Nu skall lignin (vedämnen) och pektin (växtlimmet) i linstrået lösas upp för att linfibrerna (tågan) skall kunna friläggas i långa linband. 

Det finns två metoder att röta linet. Dels landrötning, som numera är den vanligaste metoden och vattenrötning som mer använts industriellt. I vissa fall används en kombination av land- och vattenrötning. Mer om det längre fram.  

Vi börjar med landrötning som är den vanligaste metoden. Klipp gräset kort där du skall röta och kratta bort allt överflödigt gräs så att det inte fastnar senare i linet. Se också till att du har lika stort utrymme som linet är långt på den sidan där rotändan ligger, för att senare kunna vända linet så att stråna rötas runt om. Lägg nu stråna i en lång tunn och rotjämnad rad. Var noga med att rötterna alltid ligger åt samma håll, det underlättar det fortsatta arbetet. 

Efter en dryg vecka är det dags att vända linet. Det går till så här: Använd ett kvastskaft eller liknande, en rundstav går utmärkt. Stick in skaftet under linstråna 10–15 cm från toppen, lyft försiktigt och vält över dem mot den fria ytan vid rötterna så att den sida som legat uppåt kommer ner mot marken. Gräset kan ha vuxit upp mellan linstråna men det gör ingenting. Det är mikroorganismer i marken som påverkar rötningen likaså regn och dagg. Normalt tar rötningen 10–15 dagar.

Den andra metoden att röta är vattenrötning. Den används i mer storskalig rötning men kan vara roligt att prova på. Linet läggs då i blöt i en tunna, balja eller i ett badkar. Med 30–35-gradigt vatten är rötningen klar på 4–5 dagar, är vattentemperaturen 17–20 grader tar det 10–15 dagar. Vi avråder bestämt från att lägga linet i badkaret inomhus, det luktar väldigt illa. 
Den tredje metoden är att dubbelröta, då landrötar man först, avbryter rötningen för att därefter vattenröta enligt ovan. Det ger väldigt fint resultat. Dubbelrötningen görs ofta om man avbrutit landrötningen för tidigt och behöver komplettera rötningen så att tågan skall lossna från veden, istället för att lägga ut linet på marken igen. Vattenrötningen tar då några dagar. 
Rötningen behöver alltid passas så att man undviker överrötning, då har pektinet lösts upp totalt och lintågan går sönder.  

Hur vet du om linet är färdigrötat? 

Tag några strån, torka och bryt dem. Bryts de lätt med ett ”knäppande” ljud och om linfibern (tågan) släpper i långa band i stråets hela längd, då är rötningen färdig. Nu är det dags att samla ihop linet. Se till att det inte kommer med löv och annan växtlighet i buntarna. Buntarna kan nu vara större än tidigare. 

Nu skall linet torkas i små kornformiga ”tält” så kallade kapeller, eller ställas mot en vägg eller ett staket. Se bara till att det är luftigt. Torkningen beror på väderleken. Efter rötningen kan linet förvaras till det blir tillfälle för beredning. 

Beredning av linet 

När det blir dags att bereda linet kommer det finnas tillfällen för det runtom i Stockholms län. Mer info kommer!

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?