Textil hemslöjd

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies
Foto: Lukas Lennse

Textil hemslöjd präglas av handens arbete och av kunskap om material och teknik. Textil hemslöjd är många olika tekniker: Vävning, stickning, nålbindning, knyppling, med flera. I textil slöjd möts det samtida och det traditionella, lokal särprägel och internationella influenser.

Region Stockholms hemslöjdskonsulenter samverkar med länets aktörer inom textil hemslöjd som genomför slöjdmöten och kurser med stöd av oss. Vi informerar om workshops och prova-på-tillfällen, riktade slöjdutbildningar, träffar, lokaler och föreningar för textil hemslöjd.

Med syfte att nå ut till så många slöjdintresserade som möjligt fokuserar vi på att utbilda utbildare. I samverkan med länets kommuner och arrangörer erbjuder vi residens, fortbildning för pedagoger och utbildning i slöjdhandledning.

1 kvadratmeter lin

Naturmaterial och återbruk kan bidra till en mer hållbar resursanvändning på det textila området. Att följa processen från frö till färdig textil produkt är tanken med projektet 1 kvadratmeter lin, där deltagarna odlar och bereder lin till linne.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?