Slöjdhandledarutbildning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

En utbildning som omfattar slöjdmetodik och slöjdkunskaper i syfte att öva upp förmågan att förmedla kunskap och handleda barn, unga och vuxna i slöjd.

Utbildningen är fördelad över åtta vardagar eller fyra helger och passar dig som vill starta Slöjdklubb för barn i åldrarna 7-12 år eller dig som vill integrera slöjd i ditt arbete, som t ex museipedagog, kulturskollärare eller i annan pedagogisk verksamhet. Den passar också dig som vill ha nya redskap för att förmedla dina slöjdkunskaper till unga och vuxna på ett inspirerande, inkluderande och säkert sätt.

Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden, som bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen och smart resurshantering. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra.

Vi engagerar inspirerande slöjdare och föreläsare som berättar och visar utifrån sin egen expertis. Vi blandar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner om bland annat:

  • Mångfald, delaktighet och tillgänglighet
  • Slöjdmaterial, -metodik och hållbarhet
  • Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik
  • Handlingsburen kunskap och hur man förmedlar den på ett traderande sätt
  • Praktiska slöjdövningar
  • Barnolycksfallsutbildning

I och med utbildningen blir du, en del av vårt handledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till handledarträffar, fortbildningar och annat kul.

Föreläsare och handledare är Region Stockholms länshemslöjdskonsulenter samt en rad engagerade och kunniga slöjdare, föreläsare och experter.
Plats: Utbildningen kommer att vara förlagd till olika lokaler i Stockholm med omnejd, bland annat vid olika museer och föreningar. 
Kurslängd: 64 studietimmar
Datum och tid: Håll utkik i kalendariet efter nästa kursstart 
Pris: 5400 kr (kan förändras)
Förkunskaper: För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen bör du ha slöjdvana och vara intresserad av att dela med dig av dina slöjdkunskaper.
I deltagaravgiften ingår: Fika, slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, loggbok, dokumentation, föreläsningar och personlig coachning.
Intyg erhålles vid minst 75 % närvaro under utbildningen.

Eftersom utbildningen syftar till att du skall kunna slöjda tillsammans med barn vill vi att du visar ett utdrag ur belastningsregistret för att delta i utbildningen. 

Utbildningen sker i samarbete mellan Region Stockholms hemslöjdskonsulenter och andra kulturinstitutioner. 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?