Slöjdhandledarutbildning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

En utbildning som omfattar slöjdmetodik och slöjdkunskaper i syfte att öva upp förmågan att förmedla kunskap och handleda barn, unga och vuxna i slöjd.

Utbildningen är fördelad över åtta vardagar eller fyra helger. Den passar dig som vill starta slöjdverksamhet för barn i åldrarna 7-12 år, eller dig som vill integrera slöjd i ditt arbete som till exempel museipedagog, kulturskollärare eller i annan pedagogisk verksamhet. Den passar också dig som vill ha nya redskap för att förmedla dina slöjdkunskaper till unga och vuxna på ett inspirerande, inkluderande och säkert sätt.

Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden, som bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen och smart resurshantering. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra.

Vi engagerar inspirerande slöjdare och föreläsare som berättar och visar utifrån sin egen expertis. Vi blandar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner om bland annat:

  • Mångfald, delaktighet och tillgänglighet
  • Slöjdmaterial, -metodik och hållbarhet
  • Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik
  • Handlingsburen kunskap och hur man förmedlar den på ett traderande sätt
  • Praktiska slöjdövningar
  • Barnolycksfallsutbildning

Efter genomförd utbildning ingår deltagarna i vårt nätverk för slöjdhandledare

Föreläsare och handledare är Region Stockholms hemslöjdskonsulenter samt en rad engagerade och kunniga slöjdare, föreläsare och experter.
Plats: Utbildningen kommer att vara förlagd till olika lokaler i Stockholm med omnejd, bland annat vid olika museer och föreningar. 
Datum och tid: Utbildningen sker flera gånger per år. Kontakta oss om du är intresserad.
Kurslängd: 64 studietimmar
Pris: 5400 kr (kan förändras)
Förkunskaper: Du ska vara intresserad av att dela med dig av dina slöjdkunskaper och erfarenheter. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt ser vi gärna att du har slöjdvana.
I deltagaravgiften ingår: Fika, slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, loggbok, dokumentation, föreläsningar och personlig coachning.
Intyg erhålles vid minst 75 % närvaro under utbildningen. Du måste även ha deltagit vid den obligatoriska barnolycksfallskursen som ingår i utbildningen.

Utbildningen syftar till att du ska kunna slöjda tillsammans med barn och därför behövs ett utdrag ur belastningsregistret.

Utbildningen sker i samarbete mellan Region Stockholms hemslöjdskonsulenter och andra kulturinstitutioner. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?